Jon & Ditte-projekt på ny kurs

KULTURHUS – Planerne for udvidelse af Jon & Ditte’s Hus i Hjerting til et kulturhus og moderne ’forsamlingshus’ slår nu ind på en ny kurs.

Bestyrelsen bag Stiftelsen Jon & Ditte’s Hus har netop besluttet at arbejde videre med en ny visionsplan, der trækker projektet i retning af et dokumentations- og formidlingscenter for Hjertings historie og sammenhæng med Vadehavet.

”Bestyrelsen nikkede ja og sagde, at det skal vi arbejde videre med det,” fortæller Carsten Thybo, kasserer i Jon & Ditte-bestyrelsen og formand for det udvalg, der skal rejse penge til projektet.

 

Skipperbyen Hjerting

Tanken i det nye koncept er at formidle den historiske udvikling og betydning af Skipperbyen Hjerting ’med fokus på mennesker og miljø’, som det hedder.

Samtidig skal centret understøtte Nationalpark Vadehavet ’med fokus på formidling af naturværdiernes anvendelse i nutidig og fremtidig sammenhæng i den nordlige del af Vadehavet’.

Sådan hedder det i et nyt, kortfattet visionsoplæg, skrevet af Ib Christensen, medlem af Jon & Ditte-bestyrelsen og blandt meget andet tidligere redaktør af Hjerting Posten.

 

‘Virtuelt Auditorium’

Han foreslår bl.a., at projektet tager afsæt i den historiske udvikling, der placerer Hjerting centralt i udviklingen af den maritime kultur, og formidler fortællingen med fokus på personer og begivenheder.

Rent praktisk kredser tankerne om et ’Virtuelt Auditorium’ som omdrejningspunkt, der suppleres med fysiske genstande.

Samtidig skal det opbygges, så det også kan anvendes til workshops, foredrag, udstillinger og lukkede selskaber.

”Vi vil stadig gerne kombinere det med forsamlingshus-tanken,” understreger Carsten Thybo med henvisning til den oprindelige idé bag udvidelsen.

 

Faglig følgegruppe

Oplægget foreslår også at tilknytte en følgegruppe med lokale ildsjæle og mæcener samt museums- og formidlingsfaglige kræfter fra bl.a. Fiskeri & Søfartsmuseet, Myrthuegaard og Nationalpark Vadehavet.

Som næste trin i processen forventer man at inddrage konsulenthuset Cowi for at få en professionel vurdering af behov og potentiale i et eventuelt nyt formidlingscenter.

”Vi skal høre nærmere om økonomien i sådan en undersøgelse, og i den forbindelse vil vi indkalde følgegruppen for at høre deres mening og få deres umiddelbare feedback til projektet,” oplyser Carsten Thybo.

 

Behovet undersøges

”Det skulle gerne ende med, at forundersøgelsen viser et behov. Den skal også føre til en rigtig god fondsansøgning til Realdania, så de gerne vil være med til at realisere vores ønsker. Det er min drøm, og det er den milepæl, vi gerne vil sætte.”

Hjerting Grandelaug bevilgede i april i år 2,3 mio. kr. til Jon & Ditte’s udvidelsesplaner med kulturhuset ’Laden’ – dog under forudsætning af, at projektet realiseres indenfor en overskuelig årrække.

Tekst:

Relaterede artikler

Top