Hvordan er Vadehavet skabt?

Bygholm i Vadehavet, som måske skabtes ved et skred ved Norge for 8150 år siden.

Hent artiklen som PDF her

VADEHAVETS FUGLE – Der er mange teorier om Vadehavets opståen her i det sydvestjyske hjørne af Danmark. Er det en lang organisk udviklingsproces, eller kan det være en relativ pludselig hændelse? En af de nyeste og mest spændende teorier bygger på geo­logiske opdagelser, og her rammer vi ind i noget, der normalt opfattes som værende langt fra den danske natur. For estimeret 8150 år siden skete der et stort skred ud for den centrale del af Norge sandsynligvis forårsaget af tektoniske pladers indbyrdes ubalance. Dette går under benævnelsen ’Storegga slide’. Denne underjordiske aktivitet har medført en tsunami, der med en bølge af en anseelig størrelse har skubbet havbundens materialer foran sig, og dette kan have været den tidlige fødsel af Vadehavet.
Når dette ser ud til at være den mest sandsynlige start på det, vi i dag kalder Vadehavet, er det fordi materialer fra området ud for Norges vestkyst via denne tsunami-spredning over en bred, lavvandet kontinentalsokkel forårsaget i det sydøstlige Nordsø, er fundet i Rømøs undergrund. Kulstofmålinger og sedimentanalyser viser, at der er en klar sammenhæng.
Denne hændelse for 8150 år siden har altså med stor sandsynlighed skabt de første betingelser for de måske millioner af tons sand og andet materiale, der i dag karakteriserer Vadehavets dynamikker.

Tekst og foto: Søren Brinch

Tekst:
Tags

Relaterede artikler

Top