Fem politikere fra 6710 genopstiller

Hvis ellers vælgerne fra 6710 stemmer lokalt, så vil der efter al sandsynlighed være en stærk holdpostilling fra vores lokalområde, når det næste Esbjerg Byråd træder sammen. For når der er kommunalvalg tirsdag den 16. november, vil mindst fem af de seks nuværende byrådsmedlemmer herfra stille op: Britta Bendix (Venstre), Anne Marie Geisler Andersen (Radikale Venstre), Michael Harbøll (Socialdemokratiet), Sarah Nørris (Enhedslisten) og Henrik Vallø (Borgerlisten). Connie Geisler (Socialdemokratiet) har ikke svaret.

Hent hele artiklen som PDF her

Britta Bendix (V)

”Jeg genopstiller for Venstre igen ved det kommende valg, fordi jeg ved, at min tilstedeværelse har gjort en forskel på en lang række beslutninger. Diversitet i bestyrelser er altafgørende, og jeg repræsenterer en stor del borgere med min alder, baggrund, køn og familiesituation. Jeg er også med i mange spændende og vigtige projekter, for eksempel frikommuneforsøget på skoleområdet, sektorplan og udvikling på ældreområdet samt den kommunale ungeindsats via FGU Vest.”
Hvad vil du fremhæve af dit politiske arbejde i denne periode?
”Jeg har fra første dag kastet mig over arbejdet fuld tid, og har bragt mange ideer ind i både Børn- og Familieudvalget samt Sundhed- og Omsorgsudvalget. I førstnævnte udvalg har jeg stået vagthund om de private pasningsordninger, da jeg tror på mangfoldighed i familiernes muligheder. Ligeledes har jeg haft stor fokus på folkeskolen, herunder klassestørrelser og ordblindeindsatsen. Ligeledes har jeg haft mit fokus på kvaliteten af vores sagsbehandling generelt på børneområdet. På sundhed og omsorgsområdet har jeg arbejdet for at området tilgodeser alle borgeres sundhed og trivsel, herunder overvægtige børns. Ligeledes skal kommunen turde være ambitiøs med en ’røgfri fremtid’ for alle. På ældreområdet har vi fokus på en værdig pleje, gode løsninger med den rette teknologi, samt præget planerne for fremtidens boliger og seniorfællesskaber. På bestyrelsesposterne har jeg også været meget aktiv og taget et stort ansvar – om det var den konkursramte produktionsskole, opbygning af den helt ny FGU eller i bestyrelsen for SE, der fusionerede til nu Norlys.”
”Hvis jeg bliver valgt ind igen, så vil jeg følge frikommuneforsøget på Aura-skolen tæt, jeg har store forventninger til, at de tør afprøve nye tiltag. Ligeledes har vi flere steder forsat et arbejde med at skabe sikre skoleveje. I 6710 skal det fortsat være godt at bo og leve, så både børnepasning, ældreplejen, foreningsliv og erhvervsliv skal have de rette vilkår og service af kommunen. Vi skal fortsat kunne udbyde nye byggegrunde, uden at det æder af vores fælles naturområder. Med Covid 19-pandemien over os, tror jeg også, at vi fremover bør skabe flere ’udendørs’ rum til fællesskab, og det kan der mange steder i 6710.”

Michael Harbøll (S)

”Ja! Det har været min første periode i byrådet, hvor jeg har haft glæden af at side både i Teknik og Byggeudvalget samt nu i Børn- og Familieudvalget. Det er rigtigt spændende at arbejde med lokalpolitik, hvor vi har indflydelse på de nære velfærdsydelser i kommunen. Det giver mange spændende samtaler over frokostbordet, blandt andet er min datter på ni år god til at give sit besyv med, når det drejer sig om skolen og de dagligdags problemer man bøvler med, eksempelvis vinduer, der ikke kan åbnes, uden at radiatoren blæser der ud af.”
”Vi har i børn og familie haft et godt samarbejde om at få det bedste ud af en rigtig svær situation, hvor budgettet år efter år har været og er massivt underfinansieret i forhold til de reelle og nødvendige udgifter, der er på området. Det har ikke altid været lige sjovt. Vi har i Esbjerg Kommune haft fokus på en tidlig forebyggelse, hvilket også er vigtigt, men vi skal passe på, at vi ikke sparer så meget, at vi ikke har ordentlige tilbud til udsatte børn og deres familier. Ellers bliver problemerne blot dyre og større, både økonomisk og menneskeligt.”
”Hjerting udvikler sig meget for tiden. I den forbindelse er det vigtigt, at vi husker at høre borgernes tanker og bekymringer. Mange er bekymret for sikre skoleveje til deres børn fra blandt andet de nye områder. I den forbindelse kan man nævne lys i tunnellerne, der er meget mørke i disse vintermåneder og kan være utrygge at cykle igennem for mindre skolebørn. Derudover er jeg meget skeptisk overfor planerne om at bygge i det kystnære område i Hjerting, Ådalen og Sjelborg. Vi skal bevare de naturområder, vi har herude. De benyttes rekreativt af mange borgere hver dag og er med til at gøre området attraktivt.”

Sarah Nørris (Ø)

”Jeg vil gerne genopstille, men da det er medlemmerne i Enhedslisten, der suverænt bestemmer, må svaret afvente vores opstillingsmøde i midten af april. Jeg vil gerne genopstille, fordi jeg stadig synes det er sjovt og spændende at sidde i byrådet. Og der er mange ting, jeg og Enhedslisten gerne vil ændre – det er alt andet nemmere med en plads i byrådet.”
”Resultater? Indførelse af det kulturelle klippekort, som det lykkedes at få med i den sidste budgetaftale. Udmøntningen arbejder vi netop nu med i Kultur & Fritidsudvalget, og jeg glæder mig utrolig meget til det færdige resultat, hvor flere får mulighed for at deltage i kulturlivet uanset pengepung.”
”Lokalt? Selv om jeg bor i 6710, er jeg valgt for hele kommunen. Jeg har derfor ikke specielt øje for noget i vores område.”

Anne Marie Geisler Andersen (R)

”Ja, Fordi jeg ikke kan lade være. I indeværende periode har jeg fået sat gang i nogle forandringer, som jeg meget gerne vil følge til dørs. Det gælder ikke mindst den politiske kultur. Jeg har især arbejdet for den fri og åbne dialog, øget borgerinddragelse, gennemsigtighed i de politiske beslutningsprocesser, det brede samarbejde hen over midten, og at vi politikere sætter os for bordenden i stedet for at lade forvaltningen styre. Kort og godt for demokratiet. Derudover brænder jeg stadig for at bidrage til den grønne omstilling, en tryg opvækst for vores børn og bedre mental sundhed.”
”Af relevans for lokalområdet fik jeg ‘reddet’ det grønne område over for Lysstien fra at blive bebygget. Derudover er jeg glad for, at jeg kom igennem med mit forslag om at oprette trivselsgrupper til børn i udsatte livssituationer. Ligesom vi nu får udvidet pasningskapaciteten til børnehave- og vuggestuebørn her i Hjerting – et byggeri, det lykkedes mig at få fremrykket. Jeg er også enorm stolt over, at det lykkedes at sikre Tale-/Hørecenterets fortsatte eksistens.”
”Kommende opgaver? Som det ser ud nu, er en sikker cykelforbindelse til Marbæk et godt bud. Samt at vi værner om den skønne natur, vi har derude.”

Henrik Vallø (E)

”Jeg genopstiller, fordi jeg stadig brænder for Esbjerg og dens borgere! Jeg mener i høj grad, at jeg fortsat har noget at byde ind med. Bliver jeg genvalgt vil blive min sjette periode. Da jeg jo er formand for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, har jeg et stort fokus på og interesse for disse områder, men derudover så er vi i Borgerlisten især stolte af vores engagement og resultater for ordblinde børn og unge i Esbjerg Kommune, der nu kan tilbyde en profillinje til ordblinde elever fra 6. til 9. klasse på Spangsbjergskolen Cosmos. Derudover har vi haft et særligt fokus på Esbjergs bymidte, både i forhold til byudviklingen, detailhandlens vilkår, parkering og trafikplaner. attraktivt 6710 Esbjerg V er at bosætte sig i, og vi er optaget af, at områderne ’kan følge med’ og fortsat sikre værdi for de mange mennesker her. Skolerne skal kunne rumme væksten, vi skal sikre attraktive dagtilbud og dagplejere, sportsklubberne skal have plads til det aktive liv for børn og voksne. Og det er vigtigt, at vi får gang i flere byggerier som seniorbofællesskaber til 50+ segmentet. Mange vil gerne blive boende i deres område.”
Hvis Connie Geisler (S) sender et indlæg i stil med de ovenstående, bringer vi selvfølgelig dette i et senere nummer.

Tekst: Finn Arne Hansen
Foto: Esbjerg Kommune

Tekst:
Top