Bytte-bytte købmand på Tarphagevej

Aldi vil gerne bygge en større butik på den anden side af Tarphagevej, så Flügger Farver skal –måske – flytte og måske til den anden side.

Download hele artiklen i PDF-format

 

DETAILHANDEL – Discountbutikkerne har vækst, og det gælder bogstaveligt talt også for Aldi på Tarphagevej i Sædding.

Her vil man gerne udvide butikken – måske inspireret af den relativt nye, store Netto-butik lige overfor – men der er ikke plads på matriklen vest for Tarphagevej. Derfor er der ansøgt om tilladelse til at bygge en helt ny butik på den anden side af vejen, for det kræver ændring af lokal- og kommuneplan.

Aldi ønsker at bygge en ny ejendom på området, hvor Flügger Farver nu holder til, og samtidig inddrage de to mindre parcelhuse på Neptunvej 35 og 37 lige ved siden af malerbutikken. Ifølge lokalplanforslaget er der fuldmagter fra ejerne af de tre ejendomme, men det har tilsyneladende knebet med informationen til Flügger Farver (se boks).

Planen er, at både malerbutikken og de to parcelhuse skal rives ned for at give plads til en ny Aldi med et maksimalt areal på 1.200 kvm. Til sammenligning har den nuværende Aldi på den anden side af Tarphagevej et areal på 552 kvm ifølge BBR-registret.

 

Parcelhuse inddrages

Planerne for det nye Aldi-område kræver dog, at det lokale område for bydelscenter langs Tarphagevej udvides til også at omfatte de to parcelhusgrunde på Neptunvej.

Staten kræver dog generelt, at byens centerområder reduceres og koncentreres.

Så til gengæld ændrer et mere end dobbelt så stort område lige syd for Flügger Farver – hvor der ligger en boligblok langs Granly Allé – status fra centerområde til blandet boligområde, herunder med tilladelse til restaurant.

Aldi

Den nye Aldi-butik set fra syd, som den præsenteres i lokalplanforslaget.

Mere trafik?

Den nye lokalplan åbner for støjhegn i skel mod øst for at sikre naboerne mod støj, og kommuneplanens maksimale højde på tre etager er reduceret til to for at tilpasse til omgivelserne.

De eksisterende indkørsler fra Neptunvej sløjfes. I stedet kommer der én samlet indkørsel direkte fra Tarphagevej plus en indkørsel til personaleparkering fra Granly Allé.

Sædding-Fovrfelt Lokalråd har under idéfasen udtrykt bekymring for den store og stigende trafik på Tarphagevej.

”I forbindelse med Esbjerg Strand-projektet må forventes en øget trafik ikke bare af personvogne, men også af tung trafik bl.a. af lastbiler med dele af vindmøller til udskibning fra Esbjerg Havn. Hertil må tilregnes trafik til og fra to allerede etablerede dagligvareforretninger og en integreret daginstitution i området, som i forvejen har vanskelige tilkørselsforhold til Tarphagevej,” skriver lokalrådsformand Holger Schrøder således.

Lokalrådet peger også på, at den nye bagerforretning og pizzarestaurant tæt på lyskrydset ved Tarphagevej/Parkvej, giver endnu mere trængsel.

Kommunens Planafdeling vurderer dog, at trafikken ikke vil øges betydeligt ved at flytte en eksisterende butik, og Plan & Miljøudvalget vedtog forslaget.

Den nye lokal- og kommuneplan for området er nu i høring frem til den 7. marts.

 

Flügger har intet hørt

”Nej – vi flytter ikke!”

Sådan lyder meldingen hos Flügger Farver i Sædding. Her har man ikke fået information om Aldi-planerne, og det samme gælder hos Flügger-kæden.

”Hvis nogen kører en bulldozer gennem vores bygning, kan vi jo blive nødt til det. Men vi forholder os til, at vi ikke blevet opsagt, og vi har ikke hørt noget som helst,” siger salgchef Anders Daugstrup med overordnet ansvar for alle danske Flügger-butikker.

Han peger på, at lejeloven beskytter lejer og giver ikke høj stilkarakter for informationen, men understreger, at Flügger meget gerne vil blive i området.

Det er ikke lykkedes at få en kommentar fra projektudvikleren, Liste Development A/S.

 

Tekst:

Relaterede artikler

Top