Bestyrelse står fast på HIF-hus uden hal

Hjerting Sport- og Kulturhus skal være samlingssted for hele HIF (Illustration: Krogh Arkitekter).

KLUBHUS – Der kommer ikke nogen idrætshal ind i overvejelserne, og det nye Hjerting Sport og Kulturhus realiseres som planlagt.

Det fastslår formanden for Hjerting Idrætsforenings hovedbestyrelse, Villy Grøn, efter at skeptiker i sidste udgave af Hjerting Posten efterlyste en idrætshal og/eller undersøgelse af mulighederne.

”Vi har haft et bestyrelsesmøde siden, og vi arbejder videre med det projekt, der ligger. Det har vi meget travlt med, og det er dét, vi fokuserer på. Det er det projekt, vi har søgt penge til,” siger Villy Grøn.

Villy Grøn HIFGør det indtryk, at skeptikerne er kommet ud af busken?

”Det har jeg ingen kommentarer til. Vi har haft bestyrelsesmøde, og så arbejder vi videre derfra.”

Kunne man forestille sig at lave et rundspørge blandt medlemmerne?

”Vi arbejder med vores projekt – og ikke med alternative projekter. Vi har helt klar fokusering på at få det her gennemført.”

Så der er ingen tanker om at spørge medlemmerne?

”Det ville jo være det samme som at sætte projektet til debat, og vi er der, hvor vi skal være,” fastslår Villy Grøn.

Næste trin i processen bliver nu den endelige planlægning og projektering af projektet, hvor anlægsbudgettet på ca. 13,4 mio. kr. er i hus. Dels via indsamlede midler og tilsagn fra sponsorer, dels via en kommunal bevilling, som af budgettekniske grunde er fremrykket fra 2019 til 2017.

Dermed skulle der være en god chance for, at HIF kan sætte spaden i jorden i løbet af næste år.

”Det tror jeg, kan lykkes – men selvfølgelig med de sædvanlige praktiske forbehold, der altid vil være i sådan en byggeproces,” oplyser Villy Grøn.

 

Vil ikke stå i vejen

Blandt skeptikerne hælder man mest til en erkendelse af, at slaget er tabt.

”Jeg synes ikke rigtigt, der har været så mange reaktioner på debatten. I gymnastikverdenen er der blandt medlemmerne et ønske om at få en hal, men der er ikke rigtigt nogen, der gør noget ved det. Det er lidt skidt, at folk enten tror, der kommer en hal eller er ligeglade,” siger Henrik Poulsen, formand for HIF Badminton og medlem af hovedbestyrelsen.

Hvis der er et ’folkekrav’ om en hal, skulle der så ikke være kommet flere på banen nu?

”Jo, det skulle man synes.”

Strækker I så våben nu?

”Jeg er egentlig der, hvor vi i badmintonafdelingen ikke vil stå i vejen for et kulturhus. Men jeg synes, det er ærgerligt, at vi ikke kan få en åben og ærlig debat om det.”

Ifølge Villy Grøn skulle skeptikerne have meldt sig og protesteret for to år siden, da det overordnede koncept var til debat.

”Det gjorde vi også, men der var jo ikke nogen, der ville lytte til os. Så det blev skåret til, så det blev omklædningsrum og VIP-lounge til fodbold,” replicerer badmintonformanden.

Han vil ikke love, at der bliver helt ’ro i båden’ endnu, for han vil spørge ind til driftsudgifterne ved det nye HIF-hus.

”Det kommer til at belaste mine medlemmer også, så jeg kunne jo også godt tænke mig, at de fik glæde af det. Det kommer vi til at diskutere på næste bestyrelsesmøde, hvor jeg har bedt om få det på dagsordenen”, siger Henrik Poulsen.

”Villy Grøn bad mig om ikke at udtale mig til nogen medier, men nu synes jeg, vi skal passe på, at han ikke dikterer det hele. Jeg havde ønsket mig en debat om, hvad vi kunne få for de her midler.”

 

 

Tekst:

Relaterede artikler

Top