Auraskolen scorer gode karakterer

SKOLETRIVSEL – Trivslen er i top, og glade elever er gode elever.

Sådan lyder den korte version af karakterbogen for Auraskolen i en analyse fra Ugebrevet A4, som har bearbejdet data fra Undervisningsministeriet.

For første gang er der blevet gennemført en national trivselsmåling i folkeskolen, og A4 har analyseret svarene for 4.-9. klasses-eleverne.

 

Trivlsel over landssnit

Når det gælder social trivsel blandt eleverne, ligger Auraskolens afdelinger i Bryndum og Hjerting en spids over landsgennemsnittet, mens afdeling Sønderris ligger på samme niveau som resten af landet.

Målt på den faglige trivsel ligger alle tre afdelinger dog over både landsgennemsnittet og snittet for hele Esbjerg Kommune, og det kommer også til udtryk i pæne karakter.

 

Skema Karaktergennemsnit

 

Dykker man nærmere ned i tallene, er det Hjerting, der tager dukserollen i den interne konkurrence mellem Auraskolens tre afdelinger.

”Jeg tror, der er flere faktorer, der spiller ind. Vi har nogle ressourcestærke elever og forældre, eleverne har lyst til læring, og lærerne er ambitiøse,” siger Pernille Plantener, som er afdelingsleder på afdeling Hjerting sammen med Jens Ulrik Skouboe.

 

Faglig grundpille

”Vi har også rigtig meget fokus på ledelse, og så har vi noget med i bagagen. Høj faglighed har været en grundpille på den gamle Hjerting Skole.”

Hvad er du selv mest glad for i analysen?

”Vi er rigtigt glade for, at elevernes trivsel og den høje faglighed. Trivsel og faglighed går hånd, for eleverne skal trives for at kunne lære noget. Og man trives jo også gennem sine succeser og sin faglighed,” påpeger Pernille Plantener.

Hvad kan forældrene hjælpe jer med?

”Jeg tror, at forældrene skal fortsætte med at motivere børnene til at komme glade i skole og udvikle sig på alle fronter.”

Nu er I jo blevet – eller på vej til at blive – én Auraskole med tre-fire afdelinger. Hvordan vil I få delt ’best practise’ mellem de forskellige afdelinger?

”Der foregår jo en udviklingsproces på bestyrelsesplan, så her ligger der noget arbejde fremadrettet. Vi skal lære af hinanden og ensrette tingene, hvor det giver mening,” siger Pernille Plantener.

 

 

Tekst:

Relaterede artikler

Top