Noget gik skævt i skoven…

Hele artiklen i PDF-format

BØRNEHAVESTRID – Børnetilbuddet Grønærten – som i princippet har hjemsted i en ombygget bus – har gennem flere år brugt og betragtet nogle hytter på Sønderhedevej ved Marbæk som deres faste base.
Men det sluttede brat med dags varsel i et forløb, som har udløst stærk kritik og debat blandt mange af forældrene.

Som en del af budgetforliget skulle Sønderhedevej alligevel lukkes i 2020. Men det har skabt stor frustration, at det nu er endt med en straksflytning på basis af et uanmeldt tilsyn på stedet, som ifølge forældrene er blevet bevidst overtolket.

”Vi forstår slet ikke, at det er ændret til en her-og-nu beslutning. Der er ikke tale om store omkostninger ved at udbedre de mangler, der nævnes i tilsynsrapporten. Og vi forældre har tilbudt udføre det hele selv for egen regning,” siger en af forældrene, Nina Maarup Thye, der selv har to børn i Grønærten (læs mere om kritikken nedenfor).

Et uanmeldt tilsyn på Sønderhedevej udløste en håndfuld strakshenstillinger – der dog tolkes som strakspåbud af områdelederen – men forældrene har tilbudt at ordne og betale for udbedring.

Hjerting Posten har gennemgået bl.a. tilsynsrapporten (se udsnit) og spurgt den ansvarlige leder for området, hvorfor Sønderhedevej skulle lukkes.

Download hele tilsynsrapporten

”Det er jo politisk besluttet, at den skal lukkes ned i 2020,” siger områdeleder Helle Langaa Andersen, Esbjerg Kommune.

Hvorfor så lige nu?

”Det blev det, fordi der kom et uanmeldt tilsyn, hvor der var nogle strakspåbud, der ville betyde, at jeg skulle investere nogle flere penge i området. Når vi så alligevel skulle lukke ned om to år, ville jeg hellere starte processen op på Marbækgård og få gjort noget godt ud af det.”

Områdeleder Helle Langaa Andersen og pædagogisk leder af Galaksen, Claus Dalgaard Jensen.


Det er jo ikke strakspåbud, men strakshenstillinger?

”Jeg er sikker på, der stod påbud,” siger Helle Langaa Andersen, mens hun rejser sig og leder efter rapporten på sit bord.
”Der var nogle ting, der skulle laves, dels med hegnet, dels med nogle ting i forhold til toiletforhold, som også ville kræve noget økonomi.”

Men forældrene har tilbudt at lave det for egen regning?

”Det ved jeg godt.”

Hvorfor tager I ikke imod tilbuddet i stedet for en straksflytning?

”Man kan sige, at når vi alligevel skal være på Marbækgård – jeg tænker, der er så meget uro i området, så det ville være rigtig fint, at vi sætter fuld energi i at flytte over til Marbækgård, når vi alligevel har det område derude.”

Hvad er det for en uro, du sigter til?

”Der har været en del uro blandt forældrene. En lille gruppe forældre faktisk. Der har været reaktioner på det, som der nu er, når man flytter.”

Hvorfor skaber det uro, at de er uenige i beslutningen?

”Det skaber selvfølgelig naturligt uro, når man – jeg er ked at sige lukker ned, for det er politisk besluttet. Rent konstruktivt er vi heldige, at der ikke sker nogen personalereduktion, og Grønærten er rent faktisk basen, de skal tage ud fra. Så der sker faktisk ikke nogen ændring i forhold til konceptet Grønærten. Det betyder bare, at vi flytter fra et sted til et andet, som jeg vurderer er et meget, meget bedre sted at være.”

Ingen interesse i tilbud

Men forældrene er jo klar til at udbedre Sønderhedevej?

”Det tilbud har jeg ikke fået – det er jo kørt op rent politisk – jeg har kun set det i avisen.

Så der er basis for en dialog om tilbuddet?

”Jeg er faktisk ikke interesseret i det, for jeg tænker, at vi skal flytte stedet med det samme – netop også for at koncentrere os om at få skabt noget tryghed i forhold til børnene. Fordi det påvirker også personalet, at der er så meget uro. Vi har brug for noget arbejdsro.

Her blander du vel årsag og virkning sammen – uroen er jo udløst af din straksflytning?

”Ja, det ved jeg godt. Men det er faktisk også derfor, jeg reagerer på det, for den uro var faktisk startet allerede i forhold til den politiske beslutning. At der så kommer et uanmeldt tilsyn – det er så med til at fremme beslutningen, at jeg faktisk vælger at gøre det.”

Men du siger, at det er strakspåbud – det er det ikke – og forældrene har tilbudt at klare økonomien i at udbedre henstillingerne – hvad er så den reelle grund?

”Den reelle grund er, at om to år skal vi alligevel tage den beslutning, at den skal lægges ned. Jeg vil ikke investere i hegn eller noget som helst andet.”

Det behøver du jo heller ikke med forældrenes tilbud?

”Nej, men nu er Sønderhedevej pludselig blevet Grønærtens base som kun værende den, og det er den ikke. Det er en misforståelse, at de kun hører til på Sønderhedevej, for det gør de ikke.”

Børnene har været på Sønderhedevej i mange år under de samme forhold – har I så ikke haft styr på butikken?

”Jo, det har vi bestemt. Det er jo en længere proces.

Det er det vel ikke, når du lukker ned med dags varsel?

”Nej, det er det ikke, og det har jeg gjort på baggrund af, at jeg ikke vil investere i det. Jeg vil ikke stå til ansvar for det,” siger Helle Langaa Andersen.

 

Forældre undrer sig over beslutningen

FLYTNING – Lyset brænder endnu på toilettet i den lille hytte, da vi kigger forbi med kameraet. Det er gået stærkt med at flytte, og Grønærtens lille ’basecamp’ på Sønderhedevej ligner et sted, hvor børnene kommer igen i morgen.

Men det gør de ikke, og det ærgrer de kritiske røster blandt forældrene.

”Det er noget skidt. Jeg er ked af det på børnenes vegne – både for dem der går der nu og de fremtidige,” siger Nina Maarup Thye, der selv har to børn i Grønærten.

”Det startede jo med flytning i 2020, og nu har man ændret den til her og nu – det forstår jeg slet ikke.
I det første brev skrev områdeleder Helle Langaa Andersen, at det var på grund af flere strakspåbud, og man ville ikke ofre flere penge her. Men da vi en uges tid efter fik fat på tilsynsrapporten var det jo kun straks-henstillinger.”

Der er flere ting, der undrer forældrene, som i øvrigt har tilbudt, at de selv vil lægge arbejdskraft og penge i at få udbedret de ting, som tilsynet henstiller til. Det drejer sig dels om oprydning af værktøj og rydning af nødudgang i bus, dels om mere konkret arbejde med indhegning og check af eventuelle sodpartikler fra brændeovn.

”Vi taler ikke om store omkostninger ved at etablere de her ting. Det mest relevante i rapporten er eventuel sod fra brændeovnen – man kan undre sig over, at det ikke er påtalt noget før, for den brændeovn har stået der i rigtigt mange år,” påpeger Nina Maarup Thye.

Et politisk spil

En anden forælder, vi har talt med, er også meget kritisk overfor flytningen.

De forsøger at give udtryk af at gøre det for børnenes bedste, men den hopper jeg ikke på. Det er et politisk spil, hvor det er besluttet at Sønderhedevej skal lukke – punktum,” siger Cathrine Jeppesen, der også har et barn i Grønærten, og ser skeptisk på argumentet om dårlig sikkerhed.

”Det giver bare ikke mening – kun hvis der havde været noget helt grelt, der betød, at børnene var i fare, men det er de jo ikke. Det er primitivt på Sønderhedevej, men det er jo det, vi godt kan lide.”

Kan Marbækgård ikke være mindst lige så godt?

”Umiddelbart jo, hvis der var nogle træer, som børnene kunne søge ly ved, hvis det regner og blæser. Det er et fint sted, men jeg har svært ved at se, at vi kan sende vores børn derud uden de kommer til at fryse. Temperaturen er  den samme, men der er ikke nogen læ på Marbækgård – det er jo en åben mark, og ellers skal de gå ind, men det er jo ikke det, vi har skrevet vores børn op til,” siger Cathrine Jeppesen.

Hun køber ikke argumentet med, at Sønderhedevej aldrig har været tænkt som en fast base.

”Hvis de ikke mener, det har været børnenes base, så undrer det mig virkelig. De er jo ledere og må da vide, hvor deres pædagoger er kørt hen gennem flere år.”

Kommunikation får heller ikke megen ros.

”Vi forældre er ikke blevet involveret på noget tidspunkt. Til at starte med prøvede vi at ringe til Helle for at høre, om der var noget, vi kunne hjælpe med, så det blev en blød overgang til Marbækgård. Så kunne det jo være, at børnene kunne bruge Sønderhedevej nogle dage i starten,” siger Nina Maarup Thye.

Flere eller få forældre?

”Men vi fik at vide, at det hele var på Marbækgård som det skulle være, og der var ikke rigtigt brug for nogle forældre. Kun én gang er vi blevet indkaldt til møde med Helle – det skete med to en halv times varsel til kl. 14.30 en tirsdag, hvor ikke mange kunne deltage. Kommunikationen er ikke-eksisterende, og folk er så trætte af, at hun ikke lytter til os.”

Ifølge hende er kun ’en lille gruppe af forældre’ utilfredse?

”Jeg vil sige, at vi har over halvdelen af forældrene med. Det ville Helle kunne se, hvis hun inviterede os til noget,” mener Nina Maarup Thye.

”Selve processen kunne have været meget bedre – så havde man måske også fået et bedre resultat.”

Tekst:

Der er lukket for kommentarer.

Top