Hæder for 40 års arbejde i søsterloge

1. række fra venstre:
Nis Tommerup Johnsen, Helle Høholt Johnsen, de to førstnævnte er søn og svigerdatter til 40 års jubilar søster eksmester Lene Tommerup Johnsen, 40 års jubilar søster eksmester Susanne Reinholdt Damgaard, Niels Jørgen Damgaard og de to sidstnævntes datter Charlotte Øllgaard.
2. række fra venstre:
Lene Tommerup Johnsens børnebørn, tvillingerne Peter Høholt Johnsen og Sophia Høholt Johnsen, søster distrikt deputeret storsire Kirsten Ørnbøl Nygaard, søster overmester Inger Margrethe Hjerrild, søster storrepræsentant Elsebeth Østergaard.

Hent den originale artikel fra avisen som PDF her

6710 / ESBJERG – Søsterloge nummer 85 Armeria har haft den store glæde at kunne fejre to af sine søstre – søster eks-storrepræsentant Lene Tommerup Johnsen og søster eks-storrepræsentant Susanne Reinholdt Damgaard – med tildeling af 40 års hæderstegn for 40 års uafbrudt medlemskab i Odd Fellow Ordenen. Begge søstre har gennem årene lagt et stort arbejde i logen til alles gavn. Søster Lene Tommerup Johnsen har været overmester samt siddet i forskellige udvalg, hvor i flæng kan nævnes: Samarbejdsudvalg, sygeudvalg, instruktionsudvalg osv. I sidstnævnte udvalg har Lene Tommerup Johnsen været med til at præge nye søstre samt give dem kendskab til vores loge og ikke mindst til Odd Fellow Ordenen. Søster Susanne Reinholdt Damgaard har været overmester i to omgange, idet hun trådte til, da logen grundet frafald stod og manglede en overmester. Dette var logesøstrene meget taknemmelige for, at Susanne Reinholdt Damgaard tog sig tid til trods et krævende job. Derudover har hun siddet i mange forskellige udvalg, blandt andre aktivitets- og foredragsudvalget, etisk udvalg med flere, og gennem flere år også beklædt ´jobbet´ som pressekontakt. Begge de to 40-års jubilarer har derudover, i perioder af – for Lene Tommerup Johnsens vedkommende i seks år og for Susanne Reinholdt Damgaard i otte år, været storrepræsentanter.
Udover dette har de begge endvidere lagt et stort arbejde i for 28 år siden at få stifte søsterloge nummer 85 Armeria, hvor de begge har været med til at præge logen til det, den er i dag, nemlig en glad og rummelig loge, der er kendetegnende ved, at der er et varmt fællesskab, hvor der drages omsorg for hinanden og for den verden vi lever i – en loge, hvor man glæder sig til alle møderne.

Tekst:
Top