Fugletrækket over Vadehavet – en trækkorridor af de helt store

VADEHAVETS FUGLE – Når trækfuglene i sensommeren og efteråret starter den store rejse mod syd, vil antallet af trækkende fugle tit koncentreres over steder, der i landskabet danner flaskehalse mod syd. De fleste fugle foretrækker at blive over land så længe som muligt under trækket, fordi vand er den sikre død for de mange, der ikke kan svømme. Derved dannes der om efteråret korridorer på sydvendte landtanger, hvor mennesker historisk set altid har undret sig over pludselige store mængder af fugleforekomster. Af de mere spektakulære steder er Gibraltar, Bosporusstrædet, Falsterbo og mange andre ikoniske steder. I foråret koncentreres fugletrækket på nordvendte landtanger som Skagen Odde, Gilleleje og Rügen.
I Vadehavet udgør Hønen – den sydvendte spids – sådan en korridor, hvor fuglene på vej sydpå pludselig koncentreres. Det følger vi på Fanø Fuglestation. Vi har nu siden 2018 standardiseret optalt og monitoreret efterårstrækket over Fanø, og det har bekræftet vores antagelser om, at her har vi et af de største efterårstræk over Danmark.

200.000 på en dag
Fugletrækket runder hvert år næsten én million fugle, hvor især arter som sang- og vindrossel, skov- og engpiber samt bog- og kvækerfinke udgør langt over halvdelen. På særligt store dage når trækket op over 200.000 individer, og det er typisk i oktober disse dage forekommer gerne i forbindelse med østenvind, der ’skubber’ fuglene i hele Danmark mod vest.
Der træktælles systematisk hver dag fra 11/8 til 11/11 – eller så længe trækket pågår. Trækobservationsposten Høneklitten er det højst beliggende punkt på sydspidsen af Fanø, hvorfra efterårstrækket bedst overskues. Der træktælles fra Høneklitten fra solopgang og fem timer frem, og du er velkommen til at lægge vejen forbi og opleve det fantastiske syn, når himmelrummet er sort af fugle, der konstant giver lyd fra sig med deres trækkald – det burde alle opleve. Én ting er spurvefuglenes træk, der giver store oplevelser, men også rovfugle som musvåger, hvepsevåger, havørne, spurvehøge og rørhøge optræder talrigt. Tilsvarende gæs, ænder og vadefugle kan på de gode dage komme op over 10.000. En anden spektakulær trækgæst er ringduen, der på de store dage runder 12.000 individer, der højt på himlen tager tilløb og til sidst tager turen over vandet med landkending på Rømø eller Sild, som de fleste trækkende fugle navigerer efter.
På vores åbne facebookside Fanø Fuglestation følger du Danmarks nyeste fuglestations arbejde med at tælle og registrere fugletrækket: facebook.com/groups/224889424358221

Tekst og foto: Søren Brinch
Redigering: Finn Arne Hansen

Tekst:
Top