90 år med den fredede hede

Den fredede hede i Sjelborg. Foto: Claus Nissen

Den fredede hede i Sjelborg. Foto: Claus Nissen

Den fredede Sjelborg Hede fejrer 90 års fødselsår i 2022. Det bliver markeret

Hent artiklen som PDF her

NATURPLEJE – Sjelborg Hede blev i år for 90 år siden fredet. Esbjerg Naturplejeforening har derfor besluttet at fejre denne milepæl med fødselsårsboller søndag den 27. marts.
Det foregår ved den store fredede hedes sydlige ende ved Bopladsvej, som er en sidevej, der ligger til højre for Myrtuevej, når man kommer fra Hjertingsiden, fortæller Carsten Mathiesen, stifter af og formand for Esbjerg Naturplejeforening.

Tilplantning i 1904
”I år 1904 påbegyndtes tilplantningen af det mægtige, sandede, og magre hedeareal i Marbækområdet på Esbjerg Bakkeø, hvorved store dele af området blev forvandlet fra lysåben hede til nåletræsplantage. Fremsynede mennesker kunne godt se, hvor det bar hen, og for at sikre noget af heden og de landskabelige værdier, der er knyttet til et lysåbent terræn med frit udsyn til Vesterhavet, blev den nuværende hede fredet den 24. august 1932 kl. 15, med fri adgang for offentligheden,” fortæller han.

Formidabel udsigt
”Alle der færdes i området kender denne smukke hede ved Myrtuevej med den lille sø og det smukke lyngtæppe. På toppen af heden er der en formidabel udsigt ud over plantage og Ho Bugt.”
”Denne store fredede Sjelborg hede er én ud af de seks landskabs – og kulturfredninger, der mellem 1932 og 1968 blev etableret i Marbæk-området. En tur ad Skelstien, der krydser heden, giver gode muligheder for at opleve, hvordan store dele af Marbækområdet så ud før hedeopdyrkningen tog fat. Her kan man nyde den storslåede udsigt, de græssende dyr og ikke mindst de mange flotte og sjældne planter, der vokser på heden, såsom den store guldfarvede guldblomme og et meget stort antal plettet gøgeurt, som er en af Marbækområdets smukke orkideer,” oplyser Carsten Mathiesen

Biodiversitet
Esbjerg Naturplejeforening blev dannet med det formål at hjælpe biodiversiten på hederne ved at sikre gode levesteder for plante- og dyreliv, gerne med hjælp fra borgerforeninger, spejdere og skoleklasser. Foreningen sørger således for to til tre gange om året at fjerne uønsket opvækst af træer og buske på hederne i Marbæk-området, så de fremstår lysåbne til gavn for dyr og planter samt til glæde for de mennesker, der færdes i området. Herudover plejer foreningen en lille naturperle i Guldager plantage.
”Alle er meget velkomne til at kigge forbi søndag den 27. marts fra kl. 13 til 16 og gerne deltage i hedeplejen, så den gamle hede også kan se pæn ud på sin 100-års jubilæum,” slutter Carsten Mathiesen.
-fina

Tekst:

Relaterede artikler

Top