Kogræsserlaug tilser langhornet kvæg i Marbæk

En treenighed bestående af skotsk højlandskvæg, Guldager Highland Cattle og Esbjerg Kogræsserlaug sørger for at hede og overdrev ikke springer i skov i Marbæk. Lauget nyder at komme ud i naturen, og ejerne sætter pris på, at de holder øje med det langhornede kvæg

Hent artiklen som PDF

NATURPLEJE – Hvis du går en tur i Marbæk, forlader stierne og går ind til det græssende kvæg med de store spidse horn og kigger ned, vil du se et væld af urter, små blomster og forskellige græsser blandt kokasser og sumpede vandhuller.
Det græssende kvæg har et vigtigt job. De holder træer, buske og græs nede og sørger på den måde for, at Marbæks engarealer og overdrev ikke springer i skov. Desuden skaber de små huller, hvor der kan stå vand, som er livgivende for insekter og planter. Også kokasserne bliver gennemhullet af fluer, som lægger æg i de næringsrige kokasser.

Kokasserne giver liv til mange småplanter og -blomster.

Kokasserne giver liv til mange småplanter og -blomster.

Men det skotske højlandskvæg er ikke alene om det naturbevarende arbejde i området. Esbjerg Kogræsserlaug hjælper ved at holde øje med nogle arealer og stude. Hver uge tilser et medlem af kogræsserlauget kvæget, holder øje med om der er strøm i hegnet, om kvæget har adgang til vand og lignende.

Skotsk højlandskvæg er egnet til at afgræsse i Danmark, da de er hårdføre og har lette kælvninger. Og så er det verdens smukkeste kvæg, mener Peder Burgaard Sørensen.

Skotsk højlandskvæg er egnet til at afgræsse i Danmark, da de er hårdføre og har lette kælvninger. Og så er det verdens smukkeste kvæg, mener Peder Burgaard Sørensen.

Der er cirka 16 -17 medlemmer af Esbjerg Kogræsserlaug, oplyser Torben Lund, som er formand i lauget.
”Vi gør det for at bevare nogle af vores naturområder. Lod vi det hele stå til, ville det ende med at blive skov. Vi har ikke så mange store græssende dyr, som engang var med til at holde naturen nede i visse områder. Ved at vi mennesker er kommet til og fylder så meget, er der forsvundet mange af de store afgræssende dyr, så vi må gå ind og gøre noget aktivt for at bibeholde nogle af de naturarealer som overdrev og engarealer,” forklarer Torben Lund.
Udover arealet i Marbæk tilser Esbjerg Kogræsserlaug også to arealer i Kvaglund.

Yder naturpleje
Det er Guldager Highland Cattle, som ejer de stude og køer, som kogræsserlauget holder øje med. Guldager Highland Cattle har skotsk højlandskvæg på 60 arealer forskellige steder i et område, der strækker sig fra Løgumkloster til Nymindegab.
De yder naturpleje for kommuner, militæret, Naturstyrelsen og private lodsejere, oplyser Peder Burgaard Sørensen fra Guldager Highland Cattle.
Og så slagter de kvæget og sælger kødet.

Guldager Highland Cattle slagter og sælger kødet – både online og i slagterbutikken i Guldager, som har åbent hver torsdag eftermiddag. Da kvæget udelukkende lever af græs, er det mindre CO2-belastende, samtidig med at kvæget er med til at fremme biodiversiteten.

Guldager Highland Cattle slagter og sælger kødet – både online og i slagterbutikken i Guldager, som har åbent hver torsdag eftermiddag. Da kvæget udelukkende lever af græs, er det mindre CO2-belastende, samtidig med at kvæget er med til at fremme biodiversiteten.

Han og makkeren Thomas Bruun er glade for samarbejdet med Esbjerg Kogræsserlaug.
”Det er dejligt, at der er nogen, der tilser dyrene på nogle af arealerne. Og vi arbejder jo lidt for det samme,” siger Peder Burgaard Sørensen.
På en af hegnspælene i Marbæk hænger en kasse til kogræsserlauget med en seddel, som beskriver, hvad medlemmerne skal holde øje med samt en strømmåler, så de kan tjekke, om der er strøm i hegnet.
Kommer ud i naturen
Medlemmerne af Esbjerg Kogræsserlaug får også selv en masse ud af at hjælpe naturen lidt på vej. De bruger tilsynet af kvæget som en mulighed for at komme ud i naturen og samles om en interesse med ligesindede.

Peder Buurgaard Sørensen fra Guldager Highland Cattle og Torben Lund formand for Esbjerg Kogræsserlaug er glade for samarbejdet om at tilse dyrene i Marbæk.

Peder Buurgaard Sørensen fra Guldager Highland Cattle og Torben Lund formand for Esbjerg Kogræsserlaug er glade for samarbejdet om at tilse dyrene i Marbæk.

De mødes to – tre gange om året: Når kvæget bliver lukket ud, når Guldager Highland Cattle flytter det igen om efteråret, hvor de samler al deres kvæg på nogle færre marker, og nogle sæsoner mødes de også i løbet af sommeren. Derudover deler mange af medlemmerne billeder og oplevelser fra besøgene ved kvæget i en Facebookgruppe.
”Det er en måde at komme ud i naturen for os alle, og særligt for børnefamilier, som kommer ud i naturen og viser, hvor kødet kommer fra – fra jord til bord,” påpeger formand for Esbjerg Kogræsserlaug, Torben Lund, som selv nyder at komme væk fra skrivebordet. Han arbejder som tilbudsberegner i en virksomhed i Aarhus. Han boede i Esbjerg, da kogræsserlauget blev grundlagt, men er nu flyttet til Horsens. Han nyder dog stadig at holde øje med kvæget i Marbæk og Kvaglund og kombinerer tjansen med familiebesøg.
Peder Buurgaard Sørensen og Thomas Bruun begyndte som en hobby at holde skotsk højlandskvæg og bruge det til naturpleje i 2005. Nu er virksomheden vokset, så begge kan leve af deres hobby. I efteråret åbnede de slagterbutik i Guldager og udvidede efter 16 år dermed virksomheden med en slagter, som sørger for, at butikken er fyldt med alskens udskæringer, hjemmerøget kød, og pølser, ligesom de sælger lidt svinekød.

Kvæg til Amager
Indtil videre arbejder de ikke sammen med andre kogræsserlaug end det i Esbjerg. Men de kan mærke, at det at have et kogræsserlaug bliver stadigt mere populært. De leverer kvæg til kogræsserlaug i både Silkeborg og København. Så noget af højlandskvæget med aner i Skotland og Vestjylland afgræsser nu et areal på Amager Fælled.
At naturplejen virker, vidner biodiversiteten i Marbæk om. Marbæk byder på en række truede arter – både planter og dyr – som for eksempel den meget sjældne sommerfugl klokkeensian, som kun lægger æg i klokkeblomsten ensian, der efterhånden kun vokser få steder i Danmark. Også sjældne planter som blærerod, soldug og orkidéen plettet gøgeurt vokser i Marbæk.

Tekst og foto: Katrine Friisberg

Tekst:
Top