Fremtidens seniorboliger bliver til helt ny bydel i Gjesing

Illustrationer: GPP Arkitekter

Hele artiklen i PDF-format

SENIORBY – Et dejligt naturområde ned til Fourfeld Ådal ved Krebsestien i Gjesing bliver rammen om en ny og ambitiøs seniorby. Esbjerg Kommune vil skabe intet mindre end fremtidens seniorby, som både skal give mere livskvalitet og en mere effektiv og moderne drift af det nye plejecenter, der bliver ’fyrtårn’ i projektet.

Menneskelig skala

GPP Arkitekter A/S med kontorer i Aarhus og København vandt arkitektkonkurrencen med sit forslag til dispositionsplan og de skitseudkast, der ses her på siderne.

“Forslaget bygger på at udføre projektet i en menneskelig skala. Vi har taget de små huset på stedet og hevet i dem, så de er blevet højere.  Så er det stadig små huse, med hver deres egen identitet, men blot højere. Stedet skal syde af hjemlighed, og menneskelighed,” forklarer partner og arkitekt Carsten Gjørtz fra GPP Arkitekter.

“Fremtidens ældreby skal appellere til sanserne – der skal være noget nært, noget varmt, noget rart, og så skal der være plads til forskellighed. Vi er individuelle sammen – en kombination af 70ernes kollektiver og nutidens rum for individet,” som han udtrykker det.Arkitekterne har – udover det æstetiske og sanselige – selvfølgelig også skulle forholde sig til alle de praktiske behov i et plejecenter med ældre og demente.

Trygt og overskueligt

“Det er et hjem, men også et sted med en enkel og klar logistik. Det hjælper de ældre med at få en tryg og overskuelig hverdag, men også personalet, der skal arbejde på stedet skal have optimale vilkår. Og så er der rum for, at frivillige, pårørende og personalet kan interagere i et fællesskab,” påpeger Carsten Gjørtz.

“Og det skal være sjovt at bo her. Man må gerne kunne leve og ikke bare overleve. Så der er skabt rum for et godt og trygt liv.”

GPP Arkitekternes projekt overbeviste et enigt bedømmelsesudvalg om, at tankerne var i tråd med kommunens visioner for Krebsekvarteret.

”Vi vil bringe seniorerne tættere sammen og få noget bedre samskabelse. Vi vil gøre op med ensomhed og få noget mere fællesskab,” siger Arne Nikolajsen, direktør for Sundhed & Omsorg i Esbjerg Kommune om de overordnede visioner for Krebsekvarteret.

”Det gælder også vores demente, så de kan færdes mere frit og få alle sanser stimuleret og være en del af samfundet. De kan gå ude i fredsskoven, gå rundt og kigge i området og være i cafeen. Vi prøver at åbne det, så hele samfundet kan mødes. Før har vi kaldt det servicearealet – her kalder vi det forsamlingshuset,” forklarer han som eksempel på den nye tankegang.

Samlingspunkt med liv

Det nye, åbne miljø skal være mere inkluderende for mennesker med demens ved at lade borgere fra nærområdet benytte centrets faciliteter. Plejecentret får plads til omkring 100 beboere, der kommer topmoderne træningsfaciliteter og en stor café, der også skal danne ramme om f.eks. forskellige aktiviteter og foredrag.

”Forsamlingshus-tankegangen skal skabe liv på centret og omkring de borgere, der bor her, samt udnytte bygningsfaciliteterne bedre henover dagen. Bygningsmæssigt vil det selvfølgelig være sikret og udnytte de sidste nye velfærdsteknologier. Det skal sikre, at beboere med demens ikke forlader området – ikke ved hjælp af store hegn, men med teknologiske løsninger,” understreger Arne Nikolajsen.

På tegningen her ses til venste og højre (nord og syd) for selve plejecentret de to storparceller med i alt ca. 80 seniorboliger.

Nord og syd for Krebsehusene, som selve plejecentret kaldes, bliver der udbudt to storparceller på i alt 10-12.000 kvm. Her skal bygges almindelige seniorboliger der i planen beskrives som ’sammenhængende rum og gaderumsskabende gårdrum bebyggelser’. Disse ejendomme skal være højst i den østlige ende mod Grønlandsparken og lavest mod vest ud mod fredsskoven og det åbne landskab.

”Vi regner med, at der kan være omkring 80 seniorboliger, og indtil nu er det ikke afgjort, hvordan de skal fordeles,” oplyser Arne Nikolajsen.

 

 

Tekst:

Relaterede artikler

Top