Redaktør arkiv: Kurt Henriksen

Hård kritik: Skoleleder-rokade savner saglig begrundelse

Hele artiklen i PDF-format

Læs ledelsesevaluering af Esbjergs skoler

UNDER LUP – En samlet front af samtlige skolebestyrelser i Esbjerg Kommune ser meget uforstående og yderst kritisk på den planlagte rokade af skoleledere – og de har ikke tænkt sig at give op.

Skolebestyrelserne savner stadig at høre saglige argumenter for, at fire skoleledere skal bytte plads, og de vil gå videre med sagen til bl.a. Undervisningsministeriet, Kommunernes Landsråd og Esbjergs nye byråd.

Ingen svar på: Hvorfor?

”Vi kan ikke forstå baggrunden for det her, og vi kan ikke få den forklaret,” lyder det fra bestyrelsesformændene for kommunens to største skoler, Mark West fra Bohrskolen og Mette Lorenzen fra Auraskolen.

I lighed med de øvrige skolebestyrelser har de udtrykt deres frustration i bekymringsbreve til skoleforvaltningen. Der har været afholdt et fælles møde med skolechefen, og bestyrelserne har i flere omgange og på flere måder forsøgt at få svar på deres grundlæggende undren: Hvorfor?

Ifølge skolebestyrelserne har ingen kunne give et ordentligt svar på, hvorfor Auraskolen og Bohrskolen skal bytte ledere med henholdsvis Darum Børneby og Fortunaskolen fra nytår. Eller svare på, hvorfor skolerne ikke kan få den ønskede arbejdsro efter flere år med store omvæltninger i form af fusioner, ny skolestruktur og skolereform.

Struktur blev evalueret

Der er lavet en stor ledelsesevaluering, men den kigger udelukkende på den overordnede struktur, den evaluerer ikke på personniveau og nævner ingen behov for rokader. Tværtimod anbefaler rapporten dialog med skoleledelserne om den videre udvikling.

Ydermere indgår Darum Børneby slet ikke i rapporten, men skolen er alligevel inddraget i rokaden. Dermed skal lederen af kommunens mindste skole bytte plads med kommunens næststørste skole, som er cirka 17 gange større målt på elever. Og ingen af skolerne ønsker at sige farvel til deres leder.

Formand for Auraskolens bestyrelse, Mette Lorenzen, og formand for Bohrskolen, Mark West, leder – ligesom samtlige af kommunens skolebestyrelser – forgæves efter saglige argumenter i den planlagte rokade af skoleledere.

”Der mangler saglige argumenter for det her. I vores bekymringsbrev og i dialogen bagefter stiller vi en række spørgsmål – både til forvaltning og politikere – men ingen svarer. Politikerne stikker bare hovedet i busken og siger, det er en personalesag. Men det her har intet med en personalesag at gøre. Det her er en rokade som endnu en gang giver uro på skolerne,” påpeger Mette Lorenzen.

”Vi stillede også spørgsmål, men skolechefen skrev bare, at han ville forholde sig til det, når høringsfristen var ovre. Det har vi så heller ikke hørt mere til,” supplerer Mark West.

”Hvis man mangler nogle kompetencer i ledelsen, må det jo give sig udslag i noget performance på en eller anden måde. Men hvad er det egentlig, vi måles på? Hvis ikke vi ved, hvad der ligger bag det her, så ved vi heller ikke, hvilken retning vi skal dreje skolen i fremadrettet. Så kan de jo sådan set komme igen om et halvt år og sige: Nej, det gik sgu heller ikke, så nu prøver vi lige igen.”

Har lige ansat fire nye

Mark West henviser også til, at man netop har ansat fire nye afdelingsledere på Bohr, og dermed havde en fin anledning til at ’ansætte sig ud af’ eventuelle mangler i kompetencer.

Hans formandskollega savner også nogle konkrete input fra skolechefen.

”Hvor er det, vi som bestyrelse ikke har vist rettidig omhu? Hvad er det for nogle kompetencer, I mener, der mangler hos den nuværende ledelse, og hvad er det, vi skal være opmærksomme på,” har Mette Lorenzen spurgt –

uden at få svar.

”Jeg repræsenterer en bestyrelse med bl.a. dybt engagerede erhvervsfolk, som virkelig bruger rigtig meget tid på skolebestyrelsen, og de kan heller ikke få svar. Hvor er det, vi ikke har gjort det godt nok? Der er jo ingen rapporter, der peger i den forkerte retning, når vi kigger på børnenes faglighed og trivsel og f.eks. medarbejderens sygefravær. Ingen steder lyser en rød lampe.”

Rystende ledelse

Begge formænd er – ligesom flere af deres bestyrelsesmedlemmer – travle erhvervsfolk med ledelseserfaring. Og de ryster på hovedet af processen – også ud fra et ledelsesperspektiv.

”Jeg synes simpelthen, det er så trist, at Esbjerg Kommune i 2017 agerer på den her måde overfor ledende medarbejdere. Vi kan jo udvikle ledelseskompetencerne på pladsen, hvis der f.eks. mangler økonomisk indsigt eller pædagogisk forståelse. Jeg kender simpelthen ikke nogen virksomheder, hvor man gør det på den måde i 2017. Og jeg kan slet ikke få det til at harmonere med alt, hvad kommunen skriver om dialogbaseret ledelse og god kommunikation,” siger Mette Lorenzen.

Hendes formands­kollega føler sig sat tilbage i tiden.

”Det virker som et ledelsesperspektiv fra dengang hjul og stejle var på mode – det virker godt nok gammeldags at køre det på den her facon. Vi har gjort bestyrelserne mere professionelle, som forvaltningen selv har ønsket, og jeg kan tydeligt mærke ændringen gennem otte år som formand. Vi er ikke længere gummistempler og nikkedukker,” påpeger Mark West.

Måske ’tak for sidst’?

Synes forvaltningen, at I er blevet for dygtige?

”Jeg tror stille og roligt, det er ved at gå op for dem, at det er begyndt at virke med mere professionelle bestyrelser. Men så må de også tænke det ind i deres egen gøren og laden.”

Skulle I ikke bare lade skoleledelsen lede og fordele arbejdet?

”Det er jo rigtigt, når det er kommet hertil. Men det havde jo slet ikke været nødvendigt, at komme hertil. Man kunne efter sommerferien havde taget fat i lederne og os i bestyrelserne og forsøgt at løse, hvad de mener, der er af problemer. Så kunne vi have lavet en plan, og de kunne have kommet tilbage, hvis vi ikke havde rykket på det,” foreslår Mark West.

Hvis der ikke er saglige grunde, hvad kan motivet bag rokaden så være?

”Jamen, det er jo derfor, vi er så måbende, og denne her sag ikke vil dø,” sukker Mette Lorenzen.

”Når ingen fornuftige, voksne mennesker i hverken bestyrelse eller forældrekreds kan se sagligheden i det, så dør den ikke. Jeg får jo daglige kontakter fra folk der siger: Det kan da ikke være rigtigt? Der må da være nogen, der skrider ind og siger: Stop den her proces – vi er nødt til at træde et skridt tilbage og få det gjort ordentligt!”

Forvaltningen har vel ikke raflet om det her – har I mon gjort jer helt umulige i bestyrelserne?

”Det kan nemt tænkes. Jeg var jo f.eks. langt fremme i skoen, da eliteidrætslinjen skulle flyttes, og det var jo en idé, der kom inde fra forvaltningen,” fortæller Mark West.

”Den var vi meget imod, og det endte jo i aviser og TV. De endte jo med at trække den tilbage igen, og udgangen blev en rigtig god løsning med e-sport på Bakkeskolen i stedet. Der var mange saglige argumenter for, at eliteidrætslinjen ikke skulle flyttes, og man kan jo godt have en konspirationsteori om, at det her er tak for sidst.”

Giver ikke op

De to peger også på, at samtlige bestyrelser – også dem der ikke er direkte berørt – nu frygter, at deres skole står for tur næste gang, hvor

Så I giver ikke op?

”Nej, det gør vi ikke! Det er jo ganske unikt, at samtlige skolebestyrelser står sammen – det viser alvoren i det her. Vi har en klar forventning om, at det nye byråd tager det her alvorligt, for det er et vigtigt principielt spørgsmål, om vi skal folkestyre eller forvaltningsstyre.”

 

Ledelsesrapport anbefaler dialog

Læs ledelsesevaluering fra konsulenthuset Pluss

Baggrunden for skolelederrokaden er 50 siders rapport med en ledelsesevaluering fra konsulenthuset Pluss.

Kritikerne af rokaden peger på, at det er en evaluering af den overordnede struktur på området og ikke af den enkelte leder. Desuden indgår Darum Børneby slet ikke i rapporten, selvom skolen er røget med i rokaden.

Skolechefen henholder sig omvendt til, at der ligger andet end rapporten til grund.

Rapporten anbefaler bl.a. en ’helhedsorienteret og transparent model’ til fordeling af ledelsesressourcer, og at skolelederne – ’i dialog med skolechefen’ – fortsætter processen med at udvikle dels den interne opgave- og sparringsstruktur på skolerne, dels videndelen samt et redesign af mødestrukturer.

Ordet ’rokade’ optræder ikke i rapporten.

Læs også skolechefens modsvar: Bedre match mellem skoler og ledere

Læs også leder: Rokade – bare fordi

Skolechef: Bedre match mellem skoler og ledere

Læs båndudskrift af hele interviewet

ROKADE – Esbjerg Kommunes skolechef Bo Meldgaard tiltrådte 1. april i år, hvor kommunen var i gang med en evaluering af den ledelsesstruktur, der blev skabt sammen med den nye skolestruktur i 2015.

Rapporten fra et eksternt konsulenthus viste bl.a., at der manglede ledelseskraft, og kræfterne kunne fordeles bedre.

”Konsulenterne går ikke ind og siger, hvad man skal gøre – det er jo en forvaltningsmæssig beslutning. Men de kommer med nogle tydelige anbefalinger om nogle akutte ’hotspots’ – hvis vi ikke gør noget her, så knækker både ledelsen og hele skolen halsen,” fortæller Bo Meldgaard om baggrunden for rokaden.

Rundtur til skolerne

Konsulenterne kiggede kun på den overordnede struktur og går jo ikke nærmere ned i det med ’hotspots’?

”Nej, men som en del af den proces her, deltog lederne jo i en workshop i april, inden rapporten blev afleveret i juni, hvor de kunne med deres bud på, om de kunne genkende det her billede. Her nikkede alle ledere i takt til, at det kunne de godt. Lederne var jo med inde over i forhold til at komme med forslag til ny mødestruktur, og måske skal vi kigge på vores administrationer på skolerne, som er blevet rigtigt store.”

Der var jo ikke tale om rokader på den workshop?

”Nej, det var der så ikke. Men da vi fik rapporten, tog jeg en snak med de enkelte skoleledere, bl.a. om de kunne genkende det der står i rapporten vedr. deres distrikt og det samlede billede. Efterfølgende havde vi en rundtur, jeg og en af vores egne konsulenter, hvor vi var rundt på alle skoler og snakke med hele ledelsesteamet. Hvad tænker I, og hvor ser I udviklingspotentiale,” forklarer Bo Meldgaard.

”Efterfølgende havde jeg så igen en snak med de enkelte skoleledere om deres syn på det enkelte ledelsesteam og deres syn på, hvordan vi kunne udvikle det. Med det i rygsækken satte jeg mig ned og kiggede på de folk, jeg har og de kompetencer, jeg fornemmede og fik indsigt i på det personlige niveau. Og så gik jeg også ind – og det er helt mig selv – og kiggede på, hvad er det, jeg oplever den enkelte skole har brug for af ledelseskapacitet på øverste ledelseslag, altså skolelederposten.”

Så rokaden er din ide?

”Ja – ligesom også de andre forandringer, jeg er kommet med. Det er vigtigt for mig at sige, at hvordan skolevæsenet skal ledes, og hvem der skal sidde på hvilke poster – det er min beslutning. Ligesom det ude på skolen er skolelederen, der beslutter hvilke pædagogiske ledere, der skal sidde på den enkelte afdeling og med hvilke opgaver.”

Ikke en bestyrelsessag

Samtlige skolebestyrelser er meget kritiske og mange af dem rummer erhvervsfolk med stor ledelseserfaring – tager de alle sammen fejl?

”Øh, nej – det tror jeg da ikke, de gør. Men for at drage en konklusion, er man også nødt til at have den nødvendige indsigt, og den har jeg jo. Der er også nogle ting, man bare er nødt til at sige, ikke er skolebestyrelsens område. Det står der også i bekendtgørelsen, at det ikke er deres boldgade. Men jeg er dialogbaseret og lytter gerne til folks meninger og bliver heldigvis også klogere. Det er også derfor, jeg havde den her lange dialog, inden jeg tog beslutningen.”

Hvis det skal give mening at have en bestyrelse, hvorfor kan den så ikke få at vide, hvilke kompetencer, der mangler på deres skole?

”Jamen, det er fordi, det er personaleoplysninger – det er fortrolige oplysninger.”

Hvorfor er det fortroligt, hvilke kompetencer, der skal til at lede en skole?

”Jamen det er det fordi, det er personalesager.”

Er det ikke en almen sag, hvad skolelederen skal have af kompetencer på en kæmpestor skole med flere tusinde elever? Man kan vel godt drøfte med bestyrelsen, hvad der måtte mangle af kompetencer?

Ingen ledelsesmangler

”Jamen jeg ved ikke – jeg synes ikke, at præmissen med, at der mangler noget nogen steder giver mening for mig. Vi har nogle skoler, som har nogle dygtige ledere, og hvis der var brug for at supplere op med nogle nye kompetencer udefra, så havde vi selvfølgelig stået i en ny situation. Men det, der er udfordringen i det, er jo, at nogle skoler lykkes med noget, nogle lykkes rigtigt meget med noget andet og nogle kunne lykkes endnu mere med noget, hvis det var, der sad en anden skoleleder med nogle andre kompetencer.”

Hvad er det f.eks. lederen fra Darum Børneby kan tilføre Auraskolen?

”Jaae, hmm – det er jo det, der hedder et godt spørgsmål. Nu er spørgsmålet, hvordan jeg skal svare på det i generelle termer, for jeg vil ikke gå ned på individniveau.”

Hvad er det for nye kompetencer, Auraskolen nu bliver beriget med?

”Jeg vil generelt sige, at f.eks. en skoleleder, som er fantastisk dygtig til at være afslutter og få sejlet nogle skibe i havn – det er jo en kompetence. Ligesom en anden skoleleder kan være dygtig til at få nogle skibe sat i søen, men måske ikke er så dygtig til at få dem i havn igen.”

Har Auraskolen brug for at sætte flere skibe i søen?

”Næ, ikke nødvendigvis.”

Har Auraskolen brug for at få flere skibe i havn?

”Næ, heller ikke nødvendigvis.”

Hvad er der så brug for?

”Auraskolen har brug for en nærværende, tydelig og engageret ledelse, ligesom man har i dag. Jeg laver jo ikke en lederrokade med afsæt i et mangelbehov hos nogen ledere. Ligesom alle mennesker har forskellige styrker og udviklingspotentiale, har skoleledere det også og dermed også en organisation. Nogle kalder på nogle kompetencer hos nogen, og det er det, der ligger til baggrund for, hvilke skoleledere, der skal være på hvilke skoler.”

Hvis Aura har brug for nærværende, tydelig og engageret ledelse – ligesom man har i dag – hvad er der så galt med den nuværende ledelse?

”Jamen, jeg vil igen sige, at vi ikke laver lederrokade med afsæt i et mangelbehov. Vi gør det med afsæt i et udviklingsbehov – hvordan kan vi gøre en god skole endnu bedre?”

Hvordan skal lederen af kommunens mindste skole, Darum Børneby, løfte opgaven som leder af den andenstørste, Auraskolen med 17 gange flere elever og tilsvarende antal ansatte?

”Jamen jeg har ikke… – øeh. I dag når man er skoleleder, er det de samme processer og værktøjer, der skal til. Uanset om du sidder på en lille, mindre eller større skole. Det man kan sige, der er forskellen fra Darum Børneby til Auraskolen er jo, at skolelederen ude i Darum er direkte leder for personalet, hvor skolelederen på Aura er leder af ledere. Altså ledelse gennem andre. Det er det, der er den store forskel mellem de to skoler. Og det er det fuldstændigt unikke ved Esbjergs skoler, at skolerne nu er blevet så store, at man har ledere, der leder gennem ledere.”

Flair for ledelse

Har Darum-lederen erfaring med at lede gennem andre?

”Øeh, jamen jeg har det jo sådan, at ledelse er jo for mig – hvordan skal jeg prøve at sige det tydeligt… Jeg tænker,

ledelse er noget, man har flair for. Nogen siger ledelse er et fag og et håndværk, men jeg tænker også, at ledelse er noget, man har. Nu har jeg jo været med tilat ansætte rigtig mange ledere, bare i Esbjerg, og man fornemmer det er lidt genetisk baseret. Man har flair for det, eller også har man det ikke, og enten har man lysten til det, eller også har man det ikke,” siger Bo Meldgaard.

Hans egen erfaring som skoleleder stammer fra Sevel Skole øst for Holstebro, som dengang havde cirka 120 elever.

Kan du forstå, når skolebestyrelserne siger. at de kan simpelthen ikke se nogen saglige grunde for den her rokade?

”Nej. Ellers ville jeg jo ikke have gennemført ledelsesrokaden.”

Læs båndudskrift af hele interviewet

Læs skolebestyrelsens kritik: Skolelederrokade savner saglig begrundelse

Læs også leder: Rokade – bare fordi

Skoleleder-rokade: Politikere vil tage tøjlerne igen

Hele artiklen i PDF-format

UNDER LUP – Meget tyder på, at det sidste ord ikke er sagt om den planlagte skolelederrokade, når det nye byråd samles. Tre ud af de fire politikere, Hjerting Posten har talt med – inklusive udvalgsformanden – peger på, at politikerne bør sætte rammerne, og det ønsker de at stramme op på.

Det nye radikale medlem Anne Marie Geisler Andersen – med erfaring fra Folketinget og Københavns Borgerrepræsentation (byråd, red.) – undrer sig ligesom skolebestyrelserne højlydt over hele forløbet.

Ingen vil tage ansvaret

”Man kan jo ikke drøfte personsager offentligt, men det er mærkeligt, at man ikke inddrager skolebestyrelser i, hvilke kompetencer, der mangler. Skolerne har været gennem alt for mange ændringer, og nu trænger man til arbejdsro om kerneopgaven. Jeg kender ikke de konkrete forhold, men det undrer mig, at det lige passer med at bytte rundt med lederne på fire skoler,” siger Anne Marie Geisler Andersen.

”Og det virker som om, der ikke rigtigt er nogen, der vil tage ansvar. Men der må jo være et politisk niveau, der er ansvarlig for at sætte retningen her.”

Kommunens nye borgmester var ophængt af konstituteringen, da han blev spurgt, men skriver i en mail, at han ikke har kommentarer til den faglige vurdering.

”Det er en ledelsesmæssig beslutning, der er taget af skolechefen, som det politiske niveau ikke har været og heller ikke skal involveres i,” skriver Jesper Frost Rasmussen.

“Omkring processen er det jo ret tydeligt, at skolebestyrelserne ikke føler sig tilstrækkeligt involveret i denne proces. Det ændrer selvfølgelig ikke på den nuværende oplevelse, men kan forhåbentligt sikre, at det fremadrettede samarbejde kommer til at fungere bedre.”

Ingen sund fornuft

En anden borgerlig spidskandidat, Henrik Vallø fra Borgerlisten, har i valgkampen bl.a. talt for et opgør med forvaltningsvælde, så politikere og ikke embedsmænd sætter rammerne.

“I den her sag er det rigtig svært at se den sunde fornuft. Og når samtlige skolebestyrelser kommer op i det røde felt, tyder det på, at der er gjort noget, der ikke burde gøres,” påpeger Henrik Vallø.

Vil du hjælpe lidt sund fornuft ind i ligningen?

”Jeg har i hvert fald svært ved at se den nu. Der mangler svar på, hvad der egentlig er grunden til den rokade, og jeg har også svært ved at se, at det her en personalesag. Hvorfor kunne man ikke sætte sig ned og i det mindste orientere skolebestyrelserne på forhånd,” spørger Henrik Vallø.

Skolebestyrelserne kalder det forvaltningsvælde – hvad tænker du?

”Nu har vi jo lige været gennem en valgkamp, og det er altså politikerne, der sætter rammerne i den her kommune. Hvis ikke det har været sådan før, så er det dér, vi skal hen, for det er for pokker dét, vi er valgt til.”

Formanden for Børn & Familieudvalget, Diana Mose Olsen (SF) – der fortsætter på posten i det nye byråd – ser også gerne et opgør med systemet.

Brug for ny kultur

”Ledelsesevalueringen kan være ganske udmærket, men jeg spurgte allerede dengang, om man kunne inddrage skolebestyrelserne. Helt fra starten var der en holdning om, at det kunne man ikke, men dengang var der ikke andre end mig, der satte spørgsmålstegn ved det,” siger Diana Mose Olsen.

Hun understreger, at det er forvaltningens område at stå for selve driften af skolerne og derfor kan lave en rokade, hvis man har lyst til det.

”Måske bliver det ændret nu, men det har ikke været den kultur, vi har haft i Esbjerg, at man lavede tidlig inddragelse. I Esbjerg Kommune har det været sådan, at Johnny Søtrup har haft stor tiltro til det, forvaltningen lavede. Vi nye politikere er ikke tilfredse med det og vil blande os mere, men vi skal heller ikke blande os i driften.”

Mindre topstyring

Vil I ændre beslutningen?

”Man kunne måske sige, at processen skulle starte helt forfra, men så har vi jo en masse skolebestyrelser, som fra start ville sige, at man slet ikke vil den her rokade. Og ellers siger vi jo, at vi ikke har tillid til skolechefens kompetencer, og det ville være det samme som en fyring. Han kan jo også have ret i, at ledernes kompetencer gør bedre gavn andre steder,” siger Diana Mose Olsen.

Når nu I politikere er enige om, at processen har været helt skæv, så bør I vel gøre det om?

”Man kan jo aldrig gøre processen om, for vi står i et andet udgangspunkt nu. Men jeg har talt med Jesper Frost Rasmussen om, at vi måske skal lave tingene om, så kommunen bliver langt mindre topstyret og mere inddragende. Den nye borgmester giver udtryk for det, og jeg har tænkt mig at tage ham på ordet.”

Læs skolebestyrelsernes kritik: Skoleleder-rokade savner saglig begrundelse

Læs skolechefens modsvar: Bedre match mellem skoler og ledelse

Læs leder: Rokade – bare fordi

Båndudskrift – hele interviewet med skolechef Bo Meldgaard

Båndudskrift af Hjerting Postens interview med Esbjerg Kommunes skolechef Bo Meldgaard 29. november 2017 på Esbjerg Rådhus.
Enkelte ubetydelige passager er udeladt, og der er fjernet forskellige fyldord og ‘øh’-er undervejs

Læs artiklen – Skolechef: Bedre match mellem skoler og ledere

Hvordan og hvornår opstod tanken om ledelsesrokade? Hvordan var forløbet?

Da jeg blev ansat som skolechef var man i gang med evaluering af den ledelsesstruktur, der har været, efter storskolerne blev lavet i 2015. Man fik indikationer af, at vores ledere var ved at løbe livet af sig i forhold til at kunne nå deres opgaver. Der manglede ledelseskraft i det oprindelige setup og fordelingen af ledelseskraften her.

Der blev lavet en samlet rapport over, hvad var temperaturen på den overordnede struktur.

Konsulenterne går jo ikke ind og siger, hvad man skal gøre – det er jo en forvaltningsmæssig beslutning. Men de kommer med nogle tydelige anbefalinger om nogle akutte hotspots – hvis vi ikke gør noget her, så knækker både ledelsen og hele skolen halsen.

Det er egentlig også derfor, at vi tog det alvorligt, at vi har nogle skoler og afdelinger, hvor der mangler pædagogiske ledere, og det er dem, vi er i gang med at ansætte.

Der er jo to niveauer for ledelsen, dels de pædagogiske ledere, dels distriktsledelsen, hvor skolelederen så sidder for bordenden.

Konsulenterne går jo ikke nærmere ned i det enkelte hotspots?

Nej, men som en del af den proces her, deltog lederne jo i en workshop i april, inden rapporten blev afleveret i juni, hvor de kunne med deres bud på, om de kunne genkende det her billede. Her nikkede alle ledere i takt til, at det kunne de godt. Lederne var jo med inde over ift. at komme med forslag til ny mødestruktur og måske skal vi kigge på vores administrationer på skolerne, som er blevet rigtigt store.

Der var jo ikke tale om rokader på den workshop?

Nej, det var der så ikke. Men da vi fik rapporten, tog jeg en snak med de enkelte skoleledere, bl.a. om de kunne genkende det der står i rapporten vedr. deres distrikt og det samlede billede. Efterfølgende havde vi en rundtur, jeg og en af vores egne konsulenter hvor vi var rundt på alle skoler og snakke med hele ledelsesteamet. Hvad tænker I og hvor ser I udviklingspotentiale? (fællesmøde for hele ledergrupperne)

Også med Darum Børneby, som ikke var involveret i selve setup’et.

Husk på, at der er stor forskel fra skole til skole på, hvordan man har udnyttet de nye mulighederne for at tænke fælles ledelse og fælles synergier. Det var lige så meget en inspiration til mig med f.eks. en afdelingsleder, der gik på tværs af alle skoler. Efterfølgende havde jeg så igen en snak med de enkelte skoleledere om deres syn på det enkelte ledelsesteam og deres syn på, hvordan vi kunne udvikle det.

Med det i rygsækken satte jeg mig ned og kiggede på de folk, jeg har og de kompetencer jeg fornemmede og fik indsigt i på det personlige niveau. Og så gik jeg også ind – og det er helt mig selv – og kiggede på, hvad er det jeg oplever den enkelte skole har brug for af ledelseskapacitet på øverste ledelseslag, altså skolelederposten.

 

Og så gjorde det i samråd med skolelederen omkring afdelingslederne, f.eks. ude i Sønderris, hvar der var én leder på to matrikler. Det hang simpelthen ikke sammen, så der var brug for at få tilført en ekstra ledelseskraft.

Så på det niveau var det en fælles kabale. Og så blev beslutningen så taget, hvor jeg så drog den generelle konkklusion med to streger under: At vi har nogle fantastisk dygtige skoleledere, men jeg var ikke helt sikker på, at deres spidskompetencer nædvendigvs matchede dét, den enkelte skole havde brug for af ledelseskraft.
Derfor var det så, jeg sagde, at jeg tænkte, der var et bedre match mellem dén leder og dén skole, end det jeg oplevede i det setup, jeg gik ind. Så det var egentlig der, ideen om en lederrokade blev født.

Var der andre ind over, eller var det dig alene?
Jeg har jo altid nogle, jeg sparrer med.

Også Jørn Henriksen?
Han er jo direktør for Børn & Kultur og hans overodnede aspekt er forvaltningens. Men på hvert enkelt område er det den enkelte driftschef, der selv har beslutningskompetencen, altså mig i det her tilfælde. DEt er der ikke nogen tvivl om.

Hvem sparrer du så med?
Jamen det er jo nogle af mine medarbejdere og sådan nogle ting.

Du kom i april (og nåede med til workshop som noget af det første) – lå der da du kom en ide om en rokade?
Nej.

Så det er din ide?
Ja – ligesom også de andre forandringer, jeg er kommet med. Det er vigtigt for mig at sige, at hvordan skolevæsenet skal ledes og hvem der skal sidde på hvilke poster – det er min beslutning. Ligesom det ude på skolen er skolelederen, der beslutter hvilke pædagogiske ledere, der skal sidde på den enkelte afdeling og med hvilke opgaver.

Samtlige skolebestyrelser er meget kritiske og mange af dem rummer erhvervsfolk med stor ledelseserfaring – tager de alle sammen fejl?
Øh, nej – det tror jeg da ikke de gør. Men for at drage en konklusion, er man også nødt til at have den nødvendige indsigt, og den har jeg jo. En skolebestyrelse er jo meget rammesættende via principper for indholdet på skolen, og personaleledelsen ligger hos den administrative ledelse, og det er jo så hos mig.

Der er også nogle ting, man bare er nødt til at sige, ikke er skolebestyrelsens område. Det står der også i bekendtgørelsen, at det ikke er deres boldgade.

Men jeg er dialogbaseret og lytter gerne til folks meninger og bliver heldigvis også klogere. Det er også derfor jeg havde den her lange dialog, inden jeg tog beslutningen. jeg lytter selvfølgelig og bliver klogere. Og jeg har også ladet mig overbevise om, at nogle af de ting, jeg havde tænkt, ikke nødvendigvis var det, man oplevede som væsentligt ude på den enkelte skole.

 

En af kritikernes pointer er j, at hvis der mangler kompetencer, hvorfor så ikke inddrage bestyrelsen i at gøre noget ved det?

Ja, men jeg ikke sidde og inddrage en skolebestyrelse i forhold til, hvilke kompetencer en skoleleder har eller ikke har. Det er simpelthen en administrativ beslutning. Det kan jeg simpelthen ikke. Det ville være det samme som hvis min direktør Jørn Henriksen begyndte at diskutere mine kompetencer eller mangel på samme med vores politiske udvalg. Det ville jeg synes var noget mærkeligt – det er i hvert fald ikke set før. Så et eller andet sted er det i hvert fald et dilemma, som ikke skolebestyrelsens anliggende – eller politikernes i mit tilfælde.

Men forvaltningen har jo selv dannet disse ’koncernskoler’ og forvaltningen har bedt bestyrelserne om at blive mere professionelle for at matche størrelsen – det er jo store virksomheder – så er det vel naturligt at inddrage dem på andet end ’bage kage’-niveau?

Jo-jo – det er jeg helt enig i. Og lige så vel som vi har brug for at evaluere ledelsesevaluering, så har vi det også i forhold til bestyrelsesniveauet.

Men summa summarum – uanset hvor stor en skolebestyrelse er, så er det jo lovgivningen, der rammesætter, hvad en skolebestyrelse kan eller ikke kan. Det har sådan set ikke ændret sig. Jeg forstår godt pointen i det, og det er vigtigt nu, hvor man ikke er så tæt på beslutningen i afdelingen, at man så er tæt på ledelsen. Men jeg er nødt til at sige, at det er stadigvæk ikke en bestyrelsesopgave at beslutte, hvilken person, der skal sidde på hvilke skolelederposter.

Det siger de heller ikke, men en af deres pointer er, at det aldrig behøvede komme dertil, hvis I i tide havde inddraget dem i at opgradere kompetencer – f.eks. med fire nyansættelser på Bohrskolen!? Hvis du var kommet noget tidligere, var det aldrig endt i personalesag – anerkender du ikke den præmis?

Jo-jo – det gør jeg da. Men det som Pluss’ rapport også viser og som hele ledelseskollegiet også siger er at man mangler ledelseskapacitet tæt på – altså ude på afdelingerne. Altså den ledelse, der er i kontakt med lærere, forældre og personale – der manglede vi ledelseskraft. Hvorimod den overordnede ledelse er egentlig okay velfungerende som den er, men vi kan godt videre i det med at lave nogle koordinerende funktioner på tværs.

Sådan nogle overvejelser giver det rigtig god mening at være i dialog med bestyrelserne og alle skoleaktører om. Men hvilke personer, der skal sidde hvilke steder og hvilke personlige kompetancer en leder skal besidde for at bestride sin opgave – det er ikke et bestyrelsesanliggende. Men det er fint, at man som bestyrelse har nogle holdninger til, hvordan strukturen og ledelsesteamet på det organisatoriske niveau skal sammensættes for at give mening.

 

Men hvis det skal give mening at have en bestyrelse, hvorfor kan den så ikke få at vide, hvilke kompetencer, der mangler på deres skole?

Jamen det er fordi det er personaleoplysninger – det er fortrolige oplysninger.

Hvorfor er det fortroligt, hvilke kompetencer, der skal til at lede en skole?

Jamen det er det fordi, det er personalesager.

Er det ikke en almen sag, hvad skolelederen skal have af kompetencer på en kæmpestor skole med flere tusinde elever? Man kan vel godt drøfte med bestyrelsen, hvad der måtte mangle af kompetencer?

Jamen jeg ved ikke – jeg synes ikke, at præmissen med, at der mangler noget nogen steder giver mening for mig. Vi har nogle skoler, som har nogle dygtige ledere, og hvis der var brug for at supplere op med nogle nye kompetencer udefra, så havde vi selvfølgelig stået i en ny situation. Men det der er udfordringen i det er jo, at nogle skoler lykkes med noget, nogle lykkes rigtigt meget med noget andet og nogle kunne lykkes endnu mere med noget, hvis det var, der sad en anden skoleleder med nogle andre kompetencer.

Det er jo også derfor rokaden ikke omfatter hele skolevæsenet. Vi roterer jo ikke alle skoleledere rundt. Det er jo kun en del af dem. Og det er jo sådan set heller ikke sådan, at der er nogen, der går ud af døren – hvad skal man sige – fordi der skal nogle nye kræfter til. Så det er bare for at sige, at… – derfor er det også vigtigt at sige, at det her er efter en konkret vurdering i forhold til det, vi oplever som forvaltning, og jeg oplever som skolechef en skole har brug for, matchet med de kompetencer en skoleledergruppe har samlet, men også hver for sig. Så det er det puslespil, der er blevet lagt i forhold til beslutningen med den rokade her.

De konkrete rokader: Hvad er det eks. lederen fra Darum Børneby kan tilføre Auraskolen?
Jaae, hmm – det er jo det, der hedder et godt spørgsmål. Nu er spørgsmålet, hvordan jeg skal svare på det i generelle termer, for jeg vil ikke gå ned på individniveau.

Men du vil jo lave noget meget konkrete rokader – så må du jo også stå på mål for, hvorfor det er lykken?
Jamen, det vil jeg også godt. Men jeg vil gøre det på et generelt niveau.

Hvad er det for kompetencer, rokaden nu beriger f.eks. Auraskolen med?
Det jeg generelt vil sige er, at f.eks. en skoleleder, som er fantastisk dygtig til at være afslutter og få sejlet nogle skibe i havn – det er jo en kompetence. Ligesom en anden skoleleder kan være dygtig til at få nogle skibe sat i søen, men måske ikke er så dygtig til at få dem i havn igen. Det er jo sådan nogle ting, hvor en skole f.eks. kan have brug for at sætte nogle flere skibe i søen. Og andre steder er skibet måske ved at sejle ind i et fyrtårn, og der skal vi måske have én med nogle spidskompetencer i at få skibet i havn.

Har Auraskolen brug for flere skibe i søen?
Næ, ikke nødvendigvis.

Har Auraskolen brug for at få flere skibe i havn?
Næ, heller ikke nødvendigvis.

Hvad er der så brug for?
Auraskolen har brug for en nærværende, tydelig og engageret ledelse, ligesom man har i dag. Jeg laver jo ikke en lederrokade med afsæt i et mangelbehov hos nogen ledere. Ligesom alle mennesker har forskellige styrker og udviklingspotentiale har skoleledere det også og dermed også en organisation. Nogle kalder på nogle kompetencer hos nogen, og det er det, der ligger til baggrund for, hvilke skoleledere, der skal være på hvilke skoler.

Det forstår jeg simpelthen ikke – hvis Aura har brug for nærværende, tydelig og engageret ledelse, ligesom man har i dag – hvad er der så galt med den ledelse, den har i dag?
Jamen, jeg vil igen sige, at vi ikke laver lederrokade med afsæt i et mangelbehov. Vi gør det med afsæt i et udviklingsbehov – hvordan kan vi gøre en god skole endnu bedre? Og det er uanset, om det er Darum Børneby, Bohrskolen, Auraskolen eller Fortunaskolen.

 

Hvordan skal lederen af kommunens mindste skole, Darum Børneby, løfte opgaven som leder af den andenstørste, Auraskolen med 17 gange flere elever og tilsvarende antal ansatte?
Jamen jeg har ikke… , øh. I dag når man er skoleleder, er det de samme processer og værktøjer, der skal til. Uanset om du sidder på en lille, mindre eller større skole. Det man kan sige, der er forskellen fra Darum Børneby til Auraskolen er jo, at skolelederen ude i Darum er direkte leder for personalet, hvor skolelederen på Aura er leder af ledere. Altså ledelse gennem andre. Det er det, der er den store forskel mellem de to skoler. Og det er det fuldstændigt unikke ved Esbjergs skoler, at skolerne nu er blevet så store, at man har ledere, der leder gennem ledere. Det er jo i sig selv en udfordring, men nogle af de samme mekanikker og metodikker er det samme grundlag og fungerer uanset, om det er en stor eller lille skole, man er leder på.

Har Darum-lederen erfaring med at lede gennem andre?
Øeh, jamen jeg har det jo sådan, at ledelse er jo for mig – hvordan skal jeg prøve at sige det tydeligt… Jeg tænker, ledelse er jo noget, man har flair for. Nogen siger ledelse er et fag og et håndværk, men jeg tænker også, at ledelse er noget man har. Nu har jeg jo været med til at ansætte rigtig mange ledere, bare i Esbjerg, og man fornemmer det er lidt genetisk baseret. Man har flair for det eller også har man det ikke og enten har man lysten til det eller også har man det ikke.
Ledere er jo lige så forskellige som alle andre mennesker, og de har vidt forskellige kompetencer. Men nogle gange handler det lidt om, at man har et potentiale. Skolelederen på Auraskolen ser jeg et enormt potentiale i at kunne understøtte hele vores samlede skolevæsen, fordi han har nogle unikke kompetencer i forhold til relationer. Skolelederen ude i Darum har også nogle egenskaber, som er et særkende for ham, men alle er jo ikke lige gode til alting.

Der er der måske et match mellem nogle af de behov i forhold til de kompetencer, den enkelte leder har.

 

Så det, der bringer Darum-lederen ind er, at han kommer med noget, Auralederen ikke har flair for eller er genetisk betinget for?
Næh. Ledelsesrokaden er ikke lavet med afsæt i et mangelbehov. Men alle har forskellige styrker og kompetencer, og nogle af dem kan sættes bedre i spil i en anden sammenhæng eller en anden position. Og det er jo det, jeg er sat i verden til at vurdere – også for hele skolevæsenet. Hvor er det jeg tænker, der er brug for enten at lave korrektion eller en tilpasning, og det er dét, lederrokaden går ud på.

 

Apropos kompetencer – hvad er din egen erfaring med ledelse?
Jeg har jo beskæftiget mig med ledelse i skolen i 12, 16, 18 år. Både som skoleleder og som konsulent i en forvaltningsmæssig kontekst. Har været leder af Sevel Skole med omkring 120 elever på det tidspunkt. Derefter pædagogisk/administrativ konsulent i Holstebro Kommune og sidst som skolechef i Herning Kommune.

Har du prøvet at lave sådan nogle rokader her før?
Ja. Jeg har jo været med til at lave justeringer også i skolestrukturen i Herning, også på ledelsesplan der.

Også med større rokader?
Ikke sådan direkte hvor vi flyttede skoleledere rundt, som vi gør nu, men jeg har selvfølgelig været med til at lave justeringer også på ledelsesmæssigt niveau. Det har jeg.

 

I har undervejs henholdt jer til, at der var en høringsfrist, som skulle respekteres, inden I udtalte jer. Men beslutning blev truffet meget kort efter høringsfrist – jeg fik det svar to dage efter fristens udløb – har der været en egentlig behandling af de svar, der kom ind?
Det man jo skal huske på, at den frist der har været, står beskrevet i lov om tjenestemænd. Så det har stået på siden 27. oktober med fristens udløb 20. november. Jeg er helt med på, at det her betyder meget, både for bestyrelserne og for medarbejderne og for hele skolens virke, at vi fik truffet en hurtig beslutning.

Jeg synes, det ville være respektløst overfor mine skoleledere og vores skolebestyrelser, hvis det her skulle køre i 14 dage. Jeg er nødt til at sige, at den 20. havde vi både svarene fra de berørte skoleledere og bekymringsbrevene fra skolebestyrelserne i hænde. Så det er ikke bare noget, vi lige har gjort, fordi der var truffet en beslutning på forhånd.
Det jeg har sagt til skoleledere og skolebestyrelser er, at det var vigtigt for mig, at hvis der var noget, jeg ikke så i det jeg havde tænkt og i vores drøftelser, så var det vitgit at det blev beskrevet i høringssvar og bekymringsbreve. Det sad jeg selvfølgelig og overvejede om det gav anledning til at tænke noget andet. Og det vurderede jeg faktisk, at det gjorde det ikke. Jeg synes ikke det havde været respektfyldt, hvis jeg havde brugt 14 dage på at sidde og overveje det, når jeg egentlig synes, vi et langt stykke henad vejen havde været igennem nogle drøftelser og en lang proces forinden. Altså fra juni og indtil vi nu står her.

 

Kan du forstå, når skolebestyrelserne siger – helt overordnet – at de kan simpelthen ikke se nogen saglige grunde for den her rokade – hverken i din argumentation eller i ledelsesevalueringen?

Nej. Ellers ville jeg jo ikke have gennemført ledelsesrokaden.
Bestyrelserne funderer over, om det her er en gang ’tak for sidst’ for at være lidt for ’langt fremme i skoene’ i sager som f.eks. flytning af idrætselitelinjen fra Bohrskolen i sin tid – hvad siger du til det?

“Det ved jeg simpelthen ikke nok om – jeg er ansvarlig for de ting, der ligger fra første april og frem. Det der ligger før, har jeg ikke nogen ide om. Og det ligger mig så fjernt at gå ind i den drøftelse. Sådan fungerer min verden i hvert fald ikke, at jeg så gør du lidt ved mig, og så gør jeg lidt ved dig. Jeg kender heller ikke forhistorikken, og det er måske også meget godt, at jeg ikke har gjort det.

Men jeg kender vores bestyrelsesformænd som meget engagerede og passionerede. Og jeg er enormt glad og begejstret for, at skolebestyrelserne lægger så meget engagement og energi i det her. Langt henad vejen kan vi godt være enige om at være uenige, men vi kan måske også være enige om, at vi kan befrugte hinanden og flytte os i meninger ved at have en dialog.

 

Og du har ikke fået nogen indikationer ovenfra om, at det ville være en god ide for den nye skolechef at gøre det her?
Nej

 

Skulle eleverne ikke hellere få noget ro på skolerne?
Jo! Det er jeg fuldstændig enig i. Og data viser jo, at eleverne i Esbjerg er nogle af dem, der trives bedst. Det rigtige vigtige er de nære relationer mellem lærere og elever og de pædagogiske ledere. Der er det vigtigt med ro, og måske derfor byrådet har besluttet, at der skal flere voksne ud på skolerne. Der er mere mulighed for tryghed og ro.

Men at tro, der bliver ro i folkeskolen – der er der alt for mange, der har en mening om – måske fordi de selv har børn i skolen – hvad skolen skal løse – det er en utopi at tro. Men vi behøver måske ikke at bygge op med flere egne projekter oveni det, der er nationalt bestemt at folkeskolen skal gøre. Så på den måde tænker jeg da, at det er rigtig vigtigt, at vi ikke får ’projektitis’ – at vi laver projekter, projekter, projekter – apropos de skibe, der sejler rundt ude på søen uden at få dem sejlet i havn.

Er det ikke netop det, du er i gang med nu – ovenpå alle de tidligere omvæltninger?
Jamen prøv at høre her – rokaden er jo kun en lillebitte ting.

Det er den jo ikke for forældre og skolebestyrelser?
Øeh – nej, det ved jeg så ikke, om jeg er enig i. Men det er jo kun en del af den strategi, jeg har lavet som opfølgning på evalueringen af ledelsesstrukturen. Vi er nødt til at stille skarpere på og adressere nogle af de udfordringer vi har. Det handler ikke om, at vi skal gå ud og lave nye dagsordener – det handler om, at vi skal gå i krig med de dagsordener, vi har, på en anden måde – også i en ledelsesmæssig kontekst.

 

Skolebestyrelserne har jo ikke tænkt sig at give op – de vil gå videre til bl.a. KL, Undervisningsministeriet og det nye byråd. Hvad skulle der til for at ændre jeres beslutning?
Jamenøeh – jeg tænker egentlig ikke, at… – jamen, det er jo svært at svare på. Nu har vi truffet en beslutning, den har været længe undervejs og den har været i proces. Det er ikke noget, der bare er sket henover natten.

Det jeg har brug for at sige er, at beslutninger kan selvfølgelig omgøres, men jeg har ikke nogen viden om eller indsigt i, at det skulle være tilfældet i den her situation.

Hvis ikke du har viden om, hvem skulle så have det – det er vel din beslutning?
Jo, men jeg tænker, at den beslutning er truffet, og det er den, der giver bedst mulig mening i den kontekst, vi nu er i. Så jeg tror ikke, at der nogen anledning til at skulle gøre den om.

Er det her blevet en principsag for jer?
Øhm – nej – det er ikke en principsag for mig. Men jeg vil stadig være insisterende på, at hvis jeg skal lykkes som chef og mine skoleledere skal lykkes som ledere – i det andet job, som det er blevet at være skoleleder i Esbjerg Kommune – så skal vi simpelthen have lov til også at have indflydelse på at sætte holdet. Det er jo ikke sikkert, at det giver god mening at sætte en angrebsspiller i en forsvarsposition. Det er sådan set dét, der er lidt vigtigt for mig, og det er sådan set også – hvis jeg skal lykkes som chef og skolelederne skal lykkes som leder, så skal de også selv være med til at sige, hvilke opgaver skal ligge hos hvilke ledere.

Hvis du kigger på den enkelte skole, så er der jo også nogle ledere, der er blevet flyttet rundt på nogle positioner, der var tænkt i starten, men det gav ikke helt så meget mening, men hvor man så har fået en anden leder på. Og så lige pludselig – så går tingene op i en højere enhed.

Og det jeg da enormt stolt og beæret over, at skoleledere kan få sådan nogle ting til at lykkes. Og det er jo ikke noget, jeg går ind og blander mig i. Det er jo lokalt på skolen at sådan nogle beslutninger skal give mening. Sådan er det jo også for mig i forhold til det samlede skolevæsen. Hvordan er det jeg bedst muligt skal lykkes med, at få de spillere jeg har på mit hold til at fungere i de positioner, hvor de er sat.

Hvornår kommer næste skolelederrokade?
Der kommer ikke flere skolelederrokader. Jeg er også blevet spurgt om det er et canadisk princip, vi er i gang med at hylde. I Toronto har man et meget konkret princip om at rokere rundt hvert femte år, hvis man har nogle skoler med særlige udfordringer og nogle ledere med særlige kompetencer. Når man bliver skoleleder der, ved man, at det er en del af festen, men sådan bliver det ikke hos os.

 

En klog mand har engang sagt:
“Det spændende som skoleleder er at søsætte skibe og se dem sejle. Politikerne bliver nødt til at se på, hvordan de kan lave forenklinger, som kan lette os i det udførende led”.

Ved du hvem, der har sagt det?
Nej, ikke nødvendigvis.

Det har du selv – da du stoppede som skoleleder på Sevel Skole…
Har jeg det – nå, men det var da klogt sagt!

Mennesker forandrer sig jo også på den vej, vi har gennem livet – jeg tror også, det afhænger af, hvor man sidder og kigger fra. Da jeg sagde det der, sad jeg ude på skolen og kiggede ind på forvaltningen. Men jeg er fuldstændig enig med mig selv i, at vi ikke skal lave mere kompleksitet for vores skoler end højst nødvendigt.

Det er meget vigtig for mig at vi har respekt for ledelsens og bestyrelsens mulighed for at udfolde på lokalt niveau, hvordan man tænker, vi skal gå den fælles vej. Og det står jeg stadigvæk på mål for.

 

Samtalen afrundes med lidt small talk om fodbold m.m….

 

Leder: Rokade – bare fordi

LEDER – Hvis den planlagte rokade af skoleledere var en eksamen, ville kommunens skoleforvaltning dumpe med et brag. På misforstået opgave, forkert problemformulering, fejlfyldt facit og dårlig tekstforståelse af den ledelsesevaluering, der angiveligt er baggrunden for det hele.

Samtlige skolebestyrelser udtrykker stor frustration og bekymring over manøvren og hele processen – eller rettere mangel på samme. Alle, som gider sætte sig ind i sagen, står målløse tilbage med samme konklusion: Der er simpelthen ingen saglige grunde bag rokaden.

Alligevel vil man tvinge fire skoleledere til at bytte stilling, selvom skolerne efter nogle meget hektiske år fyldt med omvæltninger sukker efter bare en lille bitte smule arbejdsro.

Hverken skolebestyrelserne eller Deres udsendte er blevet meget klogere af at spørge kommunens nye skolechef. Han er – bortset fra en geografisk genfejl som FC Midtjylland-fan – en rar og sympatisk mand, der sikkert vil det bedste og gør sit bedste.

Men han har i bedste fald et kommunikationsproblem. I værste fald har han ikke selv kompetencer og erfaring til at rykke rundt med skoleledere som hvide forsøgsmus i et terrarium.

Hans argumenter lyder som noget fra første side i en ABC-bog om ledelse. Noget med, at mennesker og kompetencer er forskellige, noget med nye positioner på banen. Krydret med selvmodsigelser, flere floskler og henvisninger til loven. Spørger man til det konkrete, svarer han i øst, vest, syd og nord.
Se båndudskriften på vores hjemmeside og bliv endnu mere forvirret.

Forvaltningens argumenter strider mod  deres egen eventuelle logik: Hvis fire ledere ikke magter jobbet, hvorfor gør man så ikke noget ved deres kompetencer? Hvis nogle ledere er håbløse, skal de vel ikke videre, men ud? Hvis det er to dårlige ledere, der bytter med to gode, hvorfor skal de andre skoler så have ’Sorteper’?
Hvad er rationalet i, at lederen for kommunens mindste skole nu skal styre den næststørste med 17-dobbelt størrelse? Hvordan – og hvorfor – vil man udvikle den leder til det kæmpe spring, når man ikke vil arbejde bare en smule med lederne, hvor de er nu?

Foreløbig får forvaltningen lov at køre butikken som et – nå ja, skoleeksempel – på forvaltningsvælde i sin allerværste og mest enerådige form. Direktøren for det hele anfører som et argument for ikke at argumentere, at ’beslutningen er truffet’, og han lufter slet skjulte trusler mod lærere og ledere, der vover at ytre sig i offentligheden. Han er bange for ’unødig bekymring’, mens han selv er i fuld gang med at skabe netop dét. Samtidig siger han, at ’personer er flygtige’.

Det er holdningen hos vores lokalt ansvarlige for samfundets vigtigste ’people business’, nemlig vores børn og deres skoler. Arrogant, udueligt og ynkeligt.

Han har ansvar for en afdeling, hvor genierne i sin tid bildte politikerne ind, at ordet ’skole’ ikke måtte indgå i nye afdelingsnavne i det store navnecirkus.
Efter et langt og dyrt forløb blev den forestilling ramt af virkelighed og sund fornuft – ligesom den store terrorøvelse, man tidligere planlagde i sin visdom.

Er der virkelig ikke en voksen til stede på rådhuset, som kan tilføre løjerne bare en knivspids almindelig sund fornuft? På forkant – inden skolelegen går galt?

De fleste politikere med indflydelse på sagen har dukket sig gennem hele valgkampen. Nu siger vores kommende borgmester så, at det er en personalesag, han ikke vil blande sig i. Men det her handler jo ikke om personer – det handler om folkestyre eller forvaltningsstyre, som skolebestyrelserne siger. Derfor er ’ingen indblanding’ et sølle svar fra politikere, vi har valgt til netop at blande sig og udstikke de overordnede linjer.

Den perfekte leder findes kun i Nordkorea – samt måske i skoleforvaltningen. Og selvfølgelig er der plads til forbedring blandt skolelederne. Men så gør noget ved dét – sammen med de skolebestyrelser, der også rummer erfarne og kompetente folk indenfor ledelse.

Man behøver ingen store konsulentrapporter for at konstatere, at der ganske rigtigt er brug for en rokade.
Ikke blandt skolelederne, men i den forvaltning, som helt åbenlyst mangler både vilje og evne til at forvalte skolebørnenes interesser.

Læs også artiklen: Hård kritik – skoleleder-rokader savner saglig begrundelse

Nyt HIF Sport- og Kulturhus skal nu sparkes helt i mål

Illustrationer: Krogh Arkitekter

KLUBHUS – Det har været mange år undervejs, men i løbet af nogle måneder skulle spaden gerne stikkes i jorden for det nye Hjerting Sport- og Kulturhus.

Hjerting Idrætsforenin­g (HIF) har finjusteret projektet og indretningen af huset med et samlet budget på ca. 15 mio. kr. og indledt slutspurten i jagten på de omkring 1,5 mio. kr., der mangler.

”Vi sætter fuld gas på at få de sidste penge hjem nu. Vi har en række folk fra fodboldafdelingen, som er helt klar og går i sving nu, og vi har også forhandlinger med nogle større bidragsydere, som er os positivt stemt,” oplyser formanden for HIF, Villy Grøn.

Han ser meget optimistisk på mulighederne for at få sparket de sidste penge i mål for projektet, der vil give et stort løft for klublivet i foreningen. Detailprojektereringen har betydet, at budgettet måttet justeres op fra det tidligere tal på 13,4 mio. kr., der allerede var i hus.

”Det er et stort hus med mange funktioner og mange dyre rum,” forklarer Villy Grøn om stigningen og forsikrer, at nu bliver det heller ikke dyrere, selvom byggebranchen er rødglødende for tiden.

Vil se pengene i kassen

”Vi har faktisk tilbud, som ligger og venter på os. Så vi er sådan set klar, men skal bare være sikre på, at pengene er i kassen, så vi ikke kommer ud på dybt vand”.

Esbjerg Ingeniørerne, der ejes af Hjerting-manden Finn Bojsen og familie, er rådgiver på projektet, mens Krogh Arkitekter fra Hjerting har slået stregerne.

I forhold til første skitseoplæg er der blevet rykket lidt rundt på elementerne både udvendigt og indvendigt. F.eks. bliver der nu tre tennisbaner i stedet for fire, men til gengæld bliver den ene en kunststofbane, og klubhuset er rykket helt frem i tæt kontakt med fodboldbanen.

Der bliver også afsat plads til f.eks. beach volley bane og andre nye aktiviteter i fremtiden.

”Tanken er, at vi ikke lukker for nogle funktionsmuligheder, som vi måske ikke lige har brug for i dag. Der er tænkt stor fleksibilitet ind, og om 15 år kan det være nogle helt andre ting, man gerne vil i og omkring huset,” siger Villy Grøn.

Indvendigt er grundplanen justeret, så fitnessafdelingen er blevet større på bekostning af caféområdet, og der kommer også et separat rum til spinningcykler. Fitnessredskaber er ikke regnet med i budgettet, men den regning ser man også fortrøstningsfuldt på.

Mere plads til fitness

”Vi er blevet anbefalet at lave mere plads til fitness. Og selvom der er sat mindre af til café, så er der stadig et relativt stort område i ét stort rum med fleksible skydedøre. Så kan vi have flere aktiviteter på én gang eller ét samlet rum,” forklarer formanden.

Målt på kvadratmetre er der faktisk også lidt mere plads i fællesrummet nu, nemlig 225 kvm, fordi man har sløjfet et tidligere VIP-rum. Og det er stadig tanken at skabe et ’forsamlingshus’ for hele Hjerting.

”Grundlæggende har vi jo en idé om, hvad der skal ske i huset. Men hvis andre har gode ideer og gerne vil samle folk, gør det en kæmpe forskel, om vi kan lave det her store rum eller ej. Hele tankegangen er at kunne sætte det op til forskellige aktiviteter – f.eks. kræver vores folkedansere noget plads, og gulvet er også forberedt til det. Det skal være så fleksibelt som muligt – det synes vi, er den store styrke i det her,” understreger Villy Grøn.

Måske måneder nu

Han tør endnu ikke gætte på tidspunktet for første spadestik, men er meget optimistisk.

”Man ved selvfølgelig aldrig helt med sådan en stor proces som den her – alle de små ting skal jo også på plads. Men nu snakker vi måneder, hvor vi før har snakket år.”

Havneøen gik fri af skader fra efterårsstorme

Det yderste tværdige (t.v) med den store stormport i midten er nu spunset færdig. Senere skal de to spunsvægge boltes sammen og hullet fyldes op med sand, mens stenene til venstre fjernes  og gør plads til kajkanten på forhavnen.

Hele artiklen i PDF-format

LANDVINDING – ”Foreløbig har vejrguderne jo hjulpet os godt, men der kan selvfølgelig altid komme en brandstorm om 14 dage.”

Sådan sagde Torben Hartung, Esbjerg Kommunes projektleder på Havneøen ved Esbjerg Strand, da vi bragte en stor artikel om byggeriet af den nye kunstige ø i slutningen af august.

Måske skulle han blive meterolog eller spåmand, for nøjagtig 14 dage efter avisens udgivelse kom den faktisk – den store storm.

Heldigvis gik det ikke så galt, at den nye ø sejlede ud i bugten igen.

”Vi havde jo fire rør liggende inde i det midlertidige dige rundt om selve Havneøen – gennem de rør pumpede vi vand ud inde bagfra. Og lige omkring de rør var sikringen med fiberdug og sten ikke særlig god, så der brød bølgerne igennem,” fortæller Torben Hartung, da vi besøgte arbejdspladsen forleden for at få en status.

”Derfor sejlede vandet gennem en slags ’kanal’, men området var stadig beskyttet mod bølgeslag, og vandet steg egentlig bare op. Så skaderne var begrænset, men selvfølgelig røg der lidt sand rundt omkring.”

Siden er arbejdet skredet støt og roligt fremad, og selve Havneøen er nu ’hegnet ind’ med de ydre diger, så det midlertidige dige er fjernet igen. Der er også spunset – altså sat store jernplader ned i havbunden for at holde på sandet – rundt om tværdiget yderst mod bugten, hvor den store sluseport skal monteres.

De 26 meter lange rør her skal bankes 23 meter ned og bære vejbroen, hvis profil ses lige bagved.

”Lige nu er vi igang med at spunse rundt om selve Havneøen og er begyndt på fundamentet for vejbroen, der skal føre derover. Så der ligger en masse sandmateriale, som er bygget op – dels for at køre med maskinerne på det, dels for at konsolidere den bløde havbund under Havneøen,” forklarer Torben Hartung.

”Bunden er jo den her ’svamp’, som vi gerne skal have presset sammen og have vandet ud af, og indtil videre har den sat sig omkring 4 cm. Vi kan ikke helt vide, hvor meget der skal til, men vi måler jo på det løbende og ser, hvornår det stabiliserer sig”.

Bygninger på pæle

Det hele skulle gerne have sat sig på plads, inden man begynder at bygge på Havneøen. For selve bygningerne bliver det dog ikke noget problem, hvis ellers bygherrerne følger anbefalingen om at pælefundere, ligesom det er sket på Esbjerg Brygge. For enden af den finder man en stor udsigtsplatform ud for Semco – som også har sponseret den – og den kan anbefales, hvis man vil have et overblik over byggeriet.

En af de store spunsningsmaskiner i sving på Tage Sørensens Plads med skulpturgaven fra den afdøde mæcen yderst til venstre.

Eneste sten på vejen for arbejdet – bogstaveligt talt – er nogle store betonklodser, som ligger ved ydermolen over mod Tage Sørensens Plads, hvor der skal være en bådrampe.

”Det er måske stenfyld, der er dumpet i et gammelt skruehul engang. Vi har fjernet alt det, vi kan, men spunsen rammer stadig på noget, så vi arbejder på en alternativ løsning. Der er en lille drillepind der, men ellers er vi ikke stødt på andre overraskelser – det er gået rigtig fint, og vi følger tidsplanen”.

”Det går efter planen. Man kan selvfølgelig aldrig helt vide med naturen, men nu kan vi sove roligt”, siger kommunens projektleder Torben Hartung.

Så I er ’home free’ nu?

”Det føler vi os, ja. Nu skulle jeg mene, at Havneøen ikke kan skylle væk. Når man har med natur at gøre, kan man selvfølgelig aldrig helt vide det, men vi sover roligt om natten – skal vi ikke sige det sådan.”

Planen er, at vanddelen af arbejdet skal være færdigt med udgangen af 2018. Derefter går man i gang med det landtekniske, der svarer til enhver anden, almindelig byggemodning på land. Den skal være færdig ved udgangen af 2019, så de første byggerier kan gå i gang i starten af 2020.

Hjerting graves op efter Nytår

KLOAKARBEJDE – Bilister i det centrale Hjerting kommer til at bøvle med en større bundvending af kloak­systemet efter nytår.

Din Forsyning starter den 15. januar på et større gravearbejde for at forny kloakkerne og separere regnvand og spildevand.

I de første to uger vil krydset ved Hjerting Badehotel derfor være helt spærret for trafik. Efterfølgende vil der kun være én vejbane åben på Hjerting Strandvej på skiftende strækninger hen mod Plantagevej, efterhånden som arbejdet skrider frem.

”Den første del ved hotellet forventes at tage et par uger, men vi åbner så hurtigst som muligt igen for trafik,” fortæller projektleder Anders Hestbech fra Din Forsyning.

”I det videre arbejde vil vi gøre alt for at genere trafikken mindst muligt,  og vi regulerer med differentierede lyssignaler – det vil sige, at der lukkes flere biler igennem indad mod byen om morgenen og omvendt om eftermiddagen”.

Gravearbejdet inklusive sideveje i det blå område på kortet varer helt frem til august 2018. De berørte beboere er indkaldt til informationsmøde 14. december kl. 19 på Hjerting Skole, hvor andre interesserede også er velkomne.

Nye tæt-lav boliger på vej ved Sædding Strandvej

BOLIGER – Efter en del justering og tilretning ovenpå to runder af nabohøringer er der nu givet grønt lys for syv nye boliger, der skal opføres på Sædding Strandvej 257 og 259.

Den tilrettede sag blev godkendt på Plan & Miljøudvalgets møde 23. november, og dermed får beboerne i de relativt nybyggede rækkehuse Strandparken udsigt til nye naboer.

I det oprindelige projekt var der planlagt otte boliger, men det ville kræve dispensation fra lokalplanens krav om grundstørrelser på minimum 250 kvm, så efter første høring blev det justeret ned til syv.  De to yderste mod Strandvejen bliver på én etage og 113 kvm, mens resten bliver på to etager og 137 kvm.

De syv nye boliger og deres grundstykker er her på kortet markeret med henholdsvis blå og rød farve, mens den nye, fælles adgangsvej er markeret med grå farve. De to forreste boliger ud mod Sædding Strandvej bliver kun på én etage.

En af naboerne er i høringen bekymret over, at der kommer en overvægt af tæt-lav bebyggelse, som vil påvirke områdets status og ejendomsværdier og beder om respekt for lokalplanens krav om højst én etage.

Det samme gør beboerne i de nybyggede rækkehuse – selvom de selv har fået dispensation fra samme krav. Tilsvarende gør de også indsigelse mod lokalplanens krav om sadeltag med 30-50 graders hældning, som deres egne boliger fik dispensation for.

Generelt anerkender de nærmeste naboer dog projektet som forskønnelse af området, så der ikke ligger ’døde arealer’ hen uden vedligeholdelse, og de beder desuden om tinglysning af forbud mod altaner mod nordøst af frygt for indbliksgener.

Inderste hus rykkes

Det sidste bliver imødekommet og samtidig rykkes den inderste bolig (øverst på tegningen) 2,5 meter længere mod vest samtidig sænkes huset 35 cm på grunden. Det sker af hensyn til naboerne bagved på Ådraget.

I forhold til højden på det nye byggeri og tagenes udformning påpeger forvaltningen, at der er byggeret til en højde på 8,5 meter, men at bygningshøjden bliver maksimalt 7,4 meter på det mest kritiske sted, målt fra det indlagte niveauplan eller maksimalt 7,9 meter målt fra naturligt terræn.

Desuden minder man om, at området er udlagt til tæt-lav bebyggelse, og højden på husene ’menes ikke at ville syne meget anderledes’, hvis de overholdt lokalplanens krav om sadeltag.

Top